A Shell fizessen 1 milliárd dollárt a Niger-delta megtisztításának első lépéseként / Shell must pay US$1 billion in first step to clean up Niger Delta


Az ENSZ Környezetvédelmi Programja nemrég kiderítette, hogy a sok éven át tartó olajszennyezés olyan mértékű pusztítást okozott Ogoni földön, hogy a térségnek több mint 25 évébe telik majd, hogy újra megtisztuljon. Az ENSZ javasolta egy alap létrehozását az eredeti környezet visszaállítására , 1 milliárd dolláros kezdőtőkével, további finanszírozási lehetőséggel.

A Shell mulasztása, hogy megállítsa és feltakarítsa az olajszennyezést Bodo-ban, emberéletek tízezreit tette tönkre. Ennek a katasztrófának eleve meg se lett volna szabad történnie, a káros következményei mégis a mai napig érezhetőek, hisz a Shell továbbra sem tesz semmit. Itt az ideje, hogy ez a multi-milliárdos cég vállalja a felelősséget, a tisztítási munkálatok kivitelezését, és kifizetését” – nyilatkozta Aster von Kregten, az Amnesty International Nigériával foglalkozókutatója.

2008-ban két egymást követő olajkiömlés miatt, melyet a vezetékek meghibásodása okozott, több ezer hordónyi olaj szennyezte be a közel 69 000 lakosságú Bodo földjeit és patakját. Mindkét szivárgás hetekig folytatódott mire megállították és azóta sem tisztították meg megfelelően a területet.

A bodo-i szituáció nem egyedülálló, jól jellemzi az egész Niger deltában az olajkitermelés miatt kialakult helyzetet. A hatóságok egyszerűen nem gyakorolnak semmiféle ellenőrzést az olajtársaságok felett. A Shell és a többi társaság szabadon cselekedhet – vagy éppen elmulaszthat cselekedni – anélkül, hogy szankcióktól tartaniuk kellene. Régóta szükség lenne egy független, erős és megfelelő forrásokkal bíró szabályozó hatóság felállítására, máskülönben még többen fognak szenvedni az olajtársaságok miatt” – nyilatkozta Patrick Naagbanton, a CEHRD koordinátora.

A Shell, mely nemrég számolt be 7,2 milliárd dolláros profitjáról a júliustól szeptemberig terjedő időszakra, kezdetben csupán 50 zsák rizst, babot, cukrot és paradicsomot ajánlott fel Bodo-ban élőknek a katasztrófa utáni segélycsomagként.

A halászatot és a mezőgazdaságot azóta is folyamatosan sújtó károk miatt Bodo élelemhiánnyal és magas élelmiszerárakkal küzd. Lakosok elmondták az Amnesty International-nek és a CEHRD-nek, hogy mennyire nehéz a megélhetésüket megteremteni, és hogy komoly egészségügyi problémákkal küzdenek. Nagyon nehéz másik munkahelyet találni, ezért sok fiatal arra kényszerült, hogy Port Harcourt-ban, az 50 km-re lévő fővárosban keressenek állást.

Egy Bodo-i halász így nyilatkozott: „A szennyezés előtt könnyű volt az élet. Az ember megélhetett abból a halból, amit kifogott… A szennyezés után minden elpusztult.”

Mikor az Amnesty International felkérte a Shellt, hogy nyilatkozzon a Bodo-ban történtekről, azt a választ kapta a társaságtól, hogy a szennyezés ügyében jelenleg az Egyesült Királyságban zajló jogi eljárás miatt nem adhat konkrét választ. A Shell azt is mondta, hogy a Bodo-i helyzet megfelelő kezelését a területen folyó, sorozatos szabotázs akciók gátolják – az Amnesty International és a CEHRD azonban egyáltalán nincs erről meggyőződve.

A Shell gyakran állítja, hogy az olajszivárgások szabotázs akciók eredményei”, mondta Aster von Kregten. „A közösségek és társadalmi szervezetek erősen vitatják ezt az állítást, valamint rámutatnak, hogy hibák vannak az olajszennyezési adatok begyűjtésében. Még Bodo-ban is, ahol elfogadott, tény, hogy a Shell hibája a szivárgás, úgy látszik, hogy a társaság egy szabotázst próbál felhozni annak mentségként, hogy eddig képtelen volt megfelelni a nigériai törvényeknek és rendeleteknek – melyek értelmében azonnal meg kellene tisztítania a területet és kártérítést kellene fizetnie. Ez a helyzet tarthatatlan.”

A tények világosan beszélnek” – teszi hozzá Patrick Naagbanton. „Két szennyezés – mindkettő a társaság hibájából, mindkét szivárgás heteken keresztül tartott mielőtt megállították volna, és egyiket sem takarították fel, annak ellenére, hogy közben eltelt három év. Erre nem lehet mentséget találni. Mindent egybevetve, ez egyértelműen vállalati hiba.”

A jelentés a nigériai kormányügynökségeket is kritizálja, mivel azok képtelenek voltak betartatni a rendeleteket. A kőolaj készletekért felelős minisztériumot – amelynek feladata lenne, hogy biztosítsa, az olajipar betartja a rendeleteket – ugyancsak azzal vádolják, hogy támogatja az olajipart, és csak a maximális bevétel biztosítására törekszik.

Az olajszennyezésért felelős kormányügynökség – a szövetségi olajszivárgás-felderítő és elhárító ügynökség (NOSDRA) – alulfinanszírozott és hatékonytalan. Az ügynökségnek nincs független kapacitása arra, hogy önállóan beazonosítsa az olajszivárgásokat, ezért rá van utalva arra, hogy a szivárgásért felelős olajtársaságok, illetve az érintett közösségek figyelmeztessék.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának jelenlegi jelentése megjegyzi, hogy az olajszivárgás kezelésében „a kormányügynökségek az olajtársaságok jóindulatára vannak bízva, amikor helyszíni szemlék kivitelezéséről van szó.”

A NOSDRA többszörösen képtelen volt a szabványok betartatására a Bodo-i olajszennyezés esetében.

Háttér információk

2008. augusztus 28-án a Transz-Niger olajvezeték meghibásodása jelentős olajszennyezést okozott Bodo-ban. Az olaj legalább négy, de valószínűleg inkább tíz héten keresztül ömlött a mocsárba. A Shell 1 640 hordónyi szivárgást mért, azonban egy független becslés alapján nem kevesebb, mint 4 000 hordónyi olaj folyt ki naponta a vezetékből. A szivárgást végül 2008. november 7-én állították el.

2008. december 7-én újabb olajömlés történt Bodo-ban, ugyancsak egy berendezés meghibásodása miatt, melyet december 9-én jelentettek a Shellnek. Ezúttal tíz hétnek kellett eltelnie, hogy a szivárgást megállítsák.

Miután évekig próbáltak a Shellnél elérni, hogy megfelelően tisztítsák meg a terepet, adjanak kártérítést, a bodo-i közösség az Egyesült Királyság bírósága elé vitte az ügyet ebben az évben. A bírósági eljárás még folyamatban van, és némi reményt ad a bodo-i helyzet megoldására.

Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) szerint a régióban élő emberek több mint 60%-ának megélhetése a természetes környezettől függ.

Az UNDP szerint 1967 és 2001 között több mint 6 800 olajszivárgást jegyeztek fel, melyek során megközelítőleg 3 millió hordónyi olaj ömlött ki. Szakértők szerint a be nem jelentett esetek miatt a valós szám ennél jelentősen magasabb lehet.

*****English version*****

Shell must pay US$1 billion in first step to clean up Niger Delta

Shell must commit to pay an initial US$1 billion to begin the clean-up of pollution caused by oil spills in the Niger Delta, Amnesty International and the Centre for Environment, Human Rights and Development (CEHRD) said today.

A new report by the two groups released today, The true tragedy: delays and failures in tackling oil spills in the Niger Delta looks at the ongoing devastation caused by two major oil spills which took place at Bodo, Ogoniland, in 2008, and which have never been cleaned up.

The UN Environment Programme recently found that oil pollution over many years had resulted in such devastation that it would take more than 25 years for Ogoniland to recover. The UN recommended setting up an Environmental Restoration Fund with an initial amount of US$1 billion, with further funding to follow.

Shell’s failure to promptly stop and clean up oil spills in Bodo has devastated the lives of tens of thousands of people. Bodo is a disaster that should not have happened, yet it is one that due to Shell’s inaction continues to this day. It is time this multi-billion dollar company owns up, cleans up and pays up,” said Aster van Kregten Amnesty International’s researcher for Nigeria.

In 2008, two consecutive spills, caused by faults in a pipeline, resulted in thousands of barrels of oil polluting the land and creek surrounding Bodo, a town of some 69,000 people. Both spills continued for weeks before they were stopped. No proper clean up has ever taken place.

The situation in Bodo is symptomatic of the wider situation in the Niger Delta oil industry. The authorities simply do not control the oil companies. Shell and other oil companies have the freedom to act – or fail to act – without fear of sanction. An independent, robust and well-resourced regulator is long overdue, otherwise even more people will continue to suffer at the hands of the oil companies,” said Patrick Naagbanton, CEHRD’s Coordiantor.

Shell, which recently reported profits of US$ 7.2bn billion for July-September, initially offered the Bodo community just 50 bags of rice, beans, sugar and tomatoes as relief for the disaster.

Ongoing damage to fisheries and farmland has resulted in food shortages and higher prices in Bodo. Residents told Amnesty International and CEHRD how they struggle to make a living and have serious health concerns. Alternative jobs are not easy to find. Many young people have been forced to look for work in Port Harcourt, the state capital, 50km away.

One fisherman from Bodo, said: ‘Before the spill, life was easy. The people could live from the catch of fish…After the spill, everything was destroyed.’

When Amnesty International asked Shell to comment on the failures at Bodo, the company stated that, as the Bodo spill spills were subject to legal proceedings in the UK, it was unable to respond as directly. Shell said that efforts to address the issues at Bodo are hampered by ongoing sabotage in the area, something strongly challenged by Amnesty International and CEHRD.

Shell frequently says that most oil spills are caused by sabotage,” said Aster van Kregten, “This claim has been strongly disputed by the communities and NGOs who point out that the process of collecting data on oil spills is flawed.

The facts here are simple,” adds Patrick Naagbanton. “Two spills, both of them the company’s fault, both left to flow for weeks before being stopped, neither cleaned up although three years have passed. There can be no excuses. By any standard, this is a corporate failure.”

Nigeria’s government agencies are also strongly criticized in the report for their failure to enforce regulations. The Federal Ministry of Petroleum Resources – which is responsible for ensuring the oil industry complies with regulation – is also charged with promoting the oil industry and ensuring maximum revenues.

The Nigerian government agency responsible for oils spills – the National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA) – is under-resourced and ineffective. The agency has no independent capacity to identify oil spills and is dependent on being notified by the oil company responsible or by the affected community.

The recent UN Environment Programme report noted that in responding to oil spills, “government agencies are at the mercy of oil companies when it comes to conducting site inspections.

NOSDRA repeatedly failed to enforce standards in the case of the Bodo spills.

Background

On 28 August 2008, a fault in the Trans-Niger pipeline caused a major oil spill in Bodo. The oil poured into the swamp for at least four weeks – probably for as long as ten. Shell has recorded that 1,640 barrels of oil were spilt; however, an independent estimate suggests that as much as 4,000 barrels a day were leaking from the pipe. The spill was eventually stopped on 7 November 2008.

On 7 December 2008, a second spill occurred in Bodo, also due to equipment failure. This spill was reported to Shell on 9 December. It was ten weeks later before the spill was stopped.

After trying for years to secure clean up and proper compensation from Shell, the Bodo community took their fight for justice to the UK courts earlier this year. The court action is ongoing, but has brought a measure of hope that the situation at Bodo may be resolved.

According to the UN Development Program (UNDP), more than 60 per cent of the people in the region depend on the natural environment for their livelihood.

According to UNDP, more than 6,800 spills were recorded between 1976 and 2001, with a loss of approximately 3 million barrels of oil. Many experts believe that due to under-reporting the true figures may be far higher.