A Niger-delta szennyezése: a jó, a rossz és az igazságért folytatott harc a Shellel szemben

Az esetet bejelentő
négy földművesnek tehetetlenül nézte végig, ahogyan a Shell
üzemeltetése miatt bekövetkező olajeszennyezés tönkreteszi
megélhetését.

A bíróság az
egyik sértettnek kedvezett azzal a kijelentésével, miszerint a
Shell Nigéria megszegte gondossági kötelezettségét azáltal,
hogy nem tett megfelelő lépéseket azért, hogy megakadályozza az
olajkutak nem rendeltetésszerű használatát harmadik felek által,
valamint az ebből következő olajszivárgást . A Shellnek most
kártalanítania kell az érintett földművest.

Habár az
olajvezetékek működésének szabotálása a Niger folyó
torkolatánál a szennyezés egyik oka, ez korántsem annyira égető
probléma, mint ahogyan azt Shell a közönség elé tárja. A
szivárgások nagy része a régi, nem megfelelően karbantartott
vezetékek miatt történik. A különböző közösségek, és olyan
civil szervezetek, mint az Amnesty International azonban erősen
megkérdőjelezik a Shell állításait azzal kapcsolatban, hogy
milyen mértékben okozza az olajvezetékek szabotálása a
szennyezést.

Az e heti rendelet
azt jelenti, hogy a Shell többé nem hivatkozhat felelősségvállalás
nélkül az olajvezetékek szabotálására, és kénytelen lesz
többféle ágazatot létrehozni aa Shell Nigéria működéséhez.
Innentől kezdve szigorúan ellenőrizni kell, hogy a cég milyen
mértékű lépéseket tesz a szándékos rongálás elkerülésének
érdekében, különleges odafigyeléssel azokra az esetekre, amikor
olajszivárgás bekövetkezéséért a szabotázst okolják.

A rendelet azonban
csapásként érte azt a három földművest, akiknek az igényeit
elutasították, és rávilágít azokra a rettentő akadályokra,
amelyekkel azoknak az embereknek kell szembenézniük, akik a Niger
torkolatában lévő, több, mint fél évszázados
környezetszennyezés elleni küzdelem részesei.

A sértetteknek
szinte a lehetetlennel kellett dacolniuk, amikor bizonyítani
próbálták az igazukat. Azt állították, hogy az olajszivárgás
működési zavar, és nem szabotázs miatt keletkezett, mely döntő
különbség a cég felelősségének meghatározásában. Azonban a
négy földműves bejelentésének kivázsgálásához a holland
bíróságnak a Shell saját, olajszivárgással kapcsolatos
beszámolóira kellett támaszkodnia.

Az Amnesty
International által végzett kutatás komoly hiányosságokra hívta
fel a figyelmet az olajszivárgás vizsgálatával kapcsolatban,
mivel mindet a Shell vezeti, ezzel jelentős mértékű érdekütközést
okozva. Habár elméletben az ottani közösség tagjai is részt
vesznek a vizsgálódásban, gyakorlatban, ha valamilyen ellenvetésük
van, a cég egyszerűen semmibe veszi azt. A nigériai közösségek
nem férnek hozzá a független felmérésekhez az olajszivárgás
vagy a környezetszennyezés mértékével kapcsolatban.