A kívül maradásos redszer aláássa a Nemzetközi Büntetőbíróság működését / Opt out system risks undermining ICC

A június 11-én véget érő kéthetes konferencián részt vevő államok elfogadtak egy olyan folyamatot, amely lehetővé teszi számukra, hogy kihúzzák magukat az NBB hatásköre alól az erőszakos bűncselekmények esetén, amennyiben azt a bűncselekményt ők követték el.

“A kormányok sikeresen megalkottak egy olyan kettős nemzetközi igazságszolgáltatási rendszert, ahol a törvény felett állhatnak és ezzel eltértek a 12 évvel ezelőtt Rómában elfogadott alapelvektől” – mondta Christopher Keith Hall, az Amnesty International vezető jogi tanácsadója.

A kormányok nem vettették el a Római Statútum 124. cikkelyét sem. Ezen cikkely alapján az államok továbbra is kijelenthetik, hogy az NBB nem vizsgálhat és nem emelhet vádat háborús bűncselekményekért, melyeket az adott ország állampolgárai követtek el a nyilatkozattól számított 7 éven belül.

Az országhatárokon átnyúló konfliktusok esetében már rég illegálisnak számító fegyverek használata már a határokon belül zajló fegyveres konfliktusok esetében is háborús bűncselekménynek számít, a Római Statútum 8. cikkelye szerint.

Abban a határozatban azonban, mellyel ezt a módosítást elfogadták, az államok olyan országok állampolgárait szándékoztak mentesíteni ezen bűncselekmények vádjai alól, akik nem voltak a Római Statútum részesei, ha ezeket a Statútumot aláíró államok területén követték el.

Pozitívumként említhető, hogy az államok a világ minden tájáról biztosították elkötelezettségüket az ICC felé a konferencia értékelő ülésein és pozitívan nyilatkoztak a Bíróság 8 éves munkájáról.

“Elszalasztottuk azt a lehetőséget, hogy megerősítsük az ICC rendszerét. Arra lenne szükségünk, hogy a Kampalában vállalt kötelezettségeket konkrét cselekvésekké változtassuk” – mondta Christopher Keith Hall.

**********

States that met during the two-week Conference, which ended on 11 June, adopted a mechanism that effectively allows them to opt out from the ICC’s jurisdiction over the crime of aggression, when they commit an act of aggression.

“Governments have effectively created a two-tier system of international justice where they can choose to stand above the law, retreating from the principles established in Rome twelve years ago,” said Christopher Keith Hall, Senior Legal Adviser at Amnesty International.

The governments also failed to remove Article 124 of the Rome Statute, the treaty which established the ICC. This article will continue to give states the right to declare that the ICC cannot investigate and prosecute war crimes committed by their nationals for seven years from the declaration.

Use of weapons that have long been regarded as illegal when conflicts cross borders is now included in the list of war crimes when the weapons are used in internal armed conflict, under Article 8 of the Rome Statute.

However, in the resolution that adopted this change, states attempted to exempt nationals of countries that are not party to the Rome Statute from charges for these crimes when committed in the territory of state parties.

On a positive note, states from all regions of the world reaffirmed their commitment to the ICC during the conference’s stock-taking sessions and they made positive statements about the work of the Court over the past eight years.

“We have missed an opportunity to strengthen the framework of the ICC. What we need is for the commitments made in Kampala to be transformed into concrete action,” said Christopher Keith Hall.