A horvát politikusnak szembe kell néznie az őt érintő háborús bűnök vádjával / Croatian politician must face inquiry over war crimes claims

Vladimir Šeks , aki jelenleg a horvát parlament elnökhelyettese, 1991-ben az akkori Kelet-Szlavónia régió vezető politikusa volt. Friss információk szerint abban az időben mulasztást követett el azzal, hogy nem akadályozta meg az irányítása alatt álló fegyveres erők súlyos visszaéléseit.

Január 13-án a Youth Initiative for Human Rights horvát civil szervezet nyilvánosságra hozott egy tanúvallomást, amely szerint Vladimir Šeks nem tett intézkedéseket egy 1991-es, a beosztottjai által elkövetett háborús bűnökről szóló jelentés kivizsgálásának érdekében. A szervezet további öt tanú vallomását mutatta be, amelyek további, Kelet-Szlavóniában elkövetett háborús bűnökről számolnak be.

“A Vladimir Šekset gyanúba keverő vallomásokat ki kell vizsgálni. A tanúvallomásokban világosan dokumentálva van, hogy Vladimir Šeks, mint a Kelet-Szlavóniai Rendkívüli Erők parancsnoka, a háború alatt vezető politikai beosztásban dolgozott, továbbá, hogy a beosztottjai által elkövetett háborús bűnök büntetlenül maradtak” – mondta el Nicola Duckworth.

“Nem szabad megengedni, hogy mint befolyásos politikai szereplő, visszaéljen hatalmával és megakadályozza az igazságügyi eljárást.”

A Vladimir Šeks alatt működő horvát katonai erőket azzal is gyanúsítják, hogy a háborús konfliktus alatt, amely a volt Jugoszlávia szétesését követte, civileket kínoztak meg.

Az Amnesty International 2010 decemberben kiadott jelentésében (Behind the Wall of Silence: Prosecution of War Crimes in Croatia – „A hallgatás fala mögött: horvát háborús bűnök kivizsgálása”) fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a mai napig nem vizsgálták ki számos magas rangú katonai és politikai vezető által állítólagosan elkövetett háborús bűnöket.

A jelentés nyilvánosságra hozatala után az egyik megnevezett személyt – Tomislav Merčepet – letartóztatták, és a horvát legfőbb ügyészség eljárást indított ellene.

A Vladimir Šekset érintő gyanún túlmenően az Amnesty International jelentése számos olyan esetet dokumentál, ahol az általa parancsba adott események során követhettek el háborús bűnöket. Ilyenek az Eszék városában, 1991-ben elkövetett bűncselekmények. A gyanú olyan nyilvános dokumentumok alapján merült fel, mint bírósági ítéletek és tanúvallomások.

“A Genfi Egyezmények értelmében – amelyekhez Horvátország is csatlakozott – felelős beosztású civilek és katonatisztek bűntetőjogilag is felelősek lehetnek a beosztottjaik által elkövetett bűnökért, ha azokról tudomást szereztek vagy tudtak arról, hogy beosztottjaik nemzetközi jogot sértő cselekményeket készülnek elkövetni.”

“A háború által okozott sebek még nem gyógyultak be. A megfelelő felelősségre vonás, valamint az áldozatok és családjaik – nemzetiségtől függetlenül történő – kártalanítása, az egyenes és nyilvános közéleti vita segíthet Horvátországnak a továbblépésben”, mondta el Nicola Duckworth, az Európa és Közép-Ázsia régiók programigazgatója.

Háttér
Vladimir Šeks a horvát állam 1991-es függetlenedése óta parlamenti képviselő a Horvát Demokratikus Unió (Hrvatska Demokratska Zajednica – HDZ) színeiben. Több magas rangú pozíciót is betöltött, volt többek között a parlament elnöke (2003 december – 2008 január), elnökhelyettese (2008 január óta), miniszterelnök-helyettes (1992-1995) és államügyész (1992 április – augusztus).

****** PRESS RELEASE ******

Vladimir Šeks, currently Deputy Parliament Speaker, who was a leading political figure in the Eastern Slavonija region in 1991, faces fresh claims that he failed to stop grave abuses perpetrated by forces under his command.

On 13 January, the Youth Initiative for Human Rights, a Croatian non-governmental organization (NGO), submitted new testimony from a witness claiming that Vladimir Šeks had failed to investigate her report of a crime allegedly committed by his subordinates in 1991. The NGO provided statements by five other witnesses related to other crimes allegedly committed in Eastern Slavonija at that time.

“The allegations against Vladimir Šeks must be investigated. It is well documented that during the war he was in a position of political command, as the Head of Crisis Headquarters in Eastern Slavonija, and that his subordinates committed crimes with impunity,” Nicola Duckworth said.

“He must not be allowed to misuse his power as an influential political figure in order to block the justice process.”

Croatian forces under Vladimir Šeks’ command are said to have tortured civilians during the conflict that followed the disintegration of the former state of Yugoslavia.

In its report, Behind the Wall of Silence: Prosecution of War Crimes in Croatia, published in December 2010 Amnesty International expressed its concern that a number of high profile Croatian military and political leaders have to date still managed to evade investigation for alleged war crimes.

Following publication, one of the people named in the report – Tomislav Merèep – was arrested and an investigation against him opened by the Croatian State Prosecutor’s Office.

In relation to the alleged responsibility of Vladimir Šeks, the Amnesty international report documented allegations about the potential command responsibility of Vladimir Šeks for crimes committed in the town of Osijek in 1991. The allegations are based on publicly available information such as court judgments and court testimonies of several witnesses.

“According to the Geneva Conventions, which Croatia is a party to, military and civilian superiors may be criminally responsible for the acts of their subordinates if they knew, or had information that such crimes under international law were committed or were about to be committed.”

“The wounds of the war in Croatia are still open. Accountability for war crimes and redress for the victims and their families irrespective of ethnic origin, accompanied by a frank and informed debate in the public sphere will help Croatia move forward,” said Nicola Duckworth, Europe and Central Asia Programme Director.

Background
Vladimir Šeks has been a member of the Croatian Parliament since the country’s independence in 1991 as a representative of the Croatian Democratic Union (Hrvatska Demokratska Zajednica – HDZ). He held several senior positions including the posts of the Speaker of the Parliament (December 2003-January 2008), Vice-Speaker of the Parliament (from January 2008 until present), Deputy Prime Minister (1992-1995) and the State Prosecutor (April – August 1992).