A gyerekeknek valódi segítségre, nem hazug kampányokra van szükségük

A gyermekvédelem az egész társadalom ügye. A kormány mégis pont azokat akarja besározni, akik a gyerekek jogaiért dolgoznak. Az elmúlt hetekben a propagandamédia, majd a kormány tagjai is civil szervezetek és pedagógusok lejáratására használtak fel egy olyan botrányt, amelynek valójában semmi köze a civilek munkájához és a pedagógusok jobb oktatásért folytatott küzdelméhez.

Annak ellenére, hogy az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is világossá tette, hogy nem ügyfelük a videó készítője, a hazugságok terjesztése azóta sem szűnt meg, sőt, a kormány ehhez kapcsolódva már törvénymódosítást is belengetett. Ebből is látszik, hogy valójában tudatosan felépített kampányról van szó, amelynek célja a kritikus hangok elhallgattatása.  

Végtelenül cinikusnak tartjuk, hogy a kormány és az általa támogatott média ezeknek a szervezeteknek a valós, gyermek- és jogvédelemben végzett munkájának az aláásására használja fel a botrányt, miközben épp a gyerekek védelmére hivatkozik. De nem vagyunk meglepve: nem ez az első eset, hogy a kormány hitelteleníti akarja a civileket. A kormány évek óta bevett módszere, hogy teljesen alaptalan, de sokakban riadalmat keltő hazugságokkal igyekszik besározni a kritikusait, és erre kevés alkalmasabb téma van, mint a gyerekek védelme, amelyet az egész társadalom szívén visel. 

A mostani lejárató kampányban a három civil szervezet mellett egy pedagógusszervezet is célkeresztbe került. A pedagógusok tiltakozó akciói egyre kényelmetlenebbé válnak a kormány számára, ezért minden eszközt megragad a mozgalom lejáratására – ahelyett, hogy megoldást keresnének az oktatás problémáira. Az is a hatalom célja, hogy még tovább bővítse a homofób és transzfób törvény megkülönböztető szabályait. Mindebből egyértelmű, hogy nem a gyerekeket, hanem a saját hatalmukat védik. 

Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért továbbra is azért dolgozik, hogy Magyarországon valódi gyermekvédelem működjön, és ne silányulhassanak a kormánypropaganda eszközeivé a gyerekek. Szívesen részt veszünk minden olyan kormányzati törekvésben, ami a valódi gyermekvédelmet szolgálja, és javaslataink is vannak arra, milyen lépéseket kellene tennie a kormánynak a gyerekek kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében.

  • Az állam – különös tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre – nyújtson valódi segítséget a rossz anyagi helyzetben lévő családoknak, hogy azok képesek legyenek felnevelni a gyerekeiket, és szegénység miatt egyetlen gyerek se kerülhessen ki a családjából.
  • A kormány úgy alakítsa át a gyerekvédelmi ellátást, hogy az valóban elláthassa a törvényben foglalt célját. Ne fordulhasson elő, hogy a gyerekek bántalmazás és visszaélés áldozatává válnak az állami gondoskodásban!
  • A kormány a pedagógus-, diák- és szülői szervezetek bevonásával dolgozzon ki olyan átfogó oktatási reformot, amely biztosítja, hogy a gyerekek színvonalas, biztonságos és kiszámítható oktatási rendszerben tanulhassanak. 
  • A kormány lépjen fel az iskolai bántalmazással és kiközösítéssel szemben ellen, és vonja vissza a homofób és transzfób propagandatörvényt, amely alapvető fontosságú információktól és támogatástól fosztja meg a fiatalokat.
  • A kormány folytasson valódi konzultációt a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel, szervezetekkel. Társadalmi, szakértői konzultáció nélkül itt se alkossanak jogszabályokat!
  • Biztosítsák a büntetőeljárás során a sérülékeny gyermek áldozatok meghallgatásának szakszerű, minél kisebb traumával járó személyi, fizikai és jogszabályi feltételeit.

Téma