A CIVILIZÁCIÓ KOALÍCIÓ JAVASLATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA

A Civilizáció koalícióban együttműködő civil szervezetek örömmel fogadják Karácsony Gergely főpolgármester és Kerpel-Fronius Gábor alpolgármesternek a Városháza tegnapi fogadásán elhangzott szavait, amelyek a Fővárosi Önkormányzat nevében partnerséget kínálnak a civil szektor Budapesten is aktív szereplői részére.

Az aláírók rendkívül fontosnak tartják, hogy a fővárosban nyilvántartott közel 14,000 civil szervezet szakmai tudásával, erőforrásaival támogassa az önkormányzatok munkáját, hiszen a két szféra egyazon célért, közösségeink jólétéért dolgozik. A Civilizáció koalíció ehhez a munkához szeretett volna hozzájárulni, amikor elküldte a Fővárosi Önkormányzatnak és a kerületi önkormányzatoknak

a civil szervezetekkel való együttműködésére tett javaslatait.

A dokumentumban, amely teljes terjedelmében itt olvasható, az aláírók egy olyan civil stratégia kidolgozását kérik a Fővárosi Önkormányzattól, amely a következő alapelvek mentén épül fel:

1) Strukturált párbeszéd: minden szakpolitikai területen előre meghatározott, nyilvánosan ismert pontokon és formában biztosítja a helyi közösség részvételét, amit kijelölt felelősök biztosítanak.

2) Nyitottság, inkluzivitás: az egyeztetési folyamat nyitott, abba folyamatosan kapcsolódhatnak be az érdeklődő civil szervezetek.

3) Partnerség, részvételi elv: a civil szervezetek az eljárás teljes ideje alatt, már a legelső lépésektől fogva partnerként vehetnek részt az egyeztetési folyamatokban.

4) Folyamatosság elve: a tervezés és eljárások folyamán a civil szervezetekkel való kapcsolat folyamatos, rendszeres, a szervezetek részvétele nem kampányszerű vagy ad-hoc.

5) Átláthatóság elve: az egyeztetési folyamatok felelősei és kompetenciáik a kezdetektől ismertek, az ütemezések reálisak, tarthatók.

6) Visszacsatolás, értékelés: mind az egyedi tervek, előterjesztések elfogadása után, mind pedig rendszeres időközönként, általánosan az önkormányzat jelentést ad az egyeztetési folyamatokról és azok eredményéről.

A dokumentum további javaslatai közé tartozik egy társadalmi részvételért felelős “budapesti ombudsman” kijelölése, az önkormányzati és civil szereplők közötti párbeszédet biztosító közösségiterek létrehozása. Emellett a javaslatcsomag felhívja a figyelmet két nemzetközi kezdeményezés, a Nyílt Kormányzás Partnerség és az Emberi Jogi Városok Hálózata elveinek, jó gyakorlatainak átvételére is.

Az aláírók meggyőződése, hogy egy demokratikus, az állampolgárok részvételére épülő Budapest megteremtéséhez az állami és civil szektor partnersége szükséges, üdvözlik a dokumentum pozitív fogadtatását a Fővárosi Önkormányzat részéről, és bíznak benne, hogy ez jó alapul szolgál majd a közös munka részleteinek és tartalmának kidolgozásához.

A Civilizáció koalíció várja további Budapesten aktív civil szervezetek csatlakozását a javaslatcsomaghoz, és támogatja, hogy azt más helyi közösségek is szabadon átvegyék.

A javaslathoz csatlakozó civil szervezetek:

 • Amnesty International Magyarország
 • Artemisszió Egyesület
 • Autonómia Alapítvány
 • Civil Kollégium Alapítvány
 • Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
 • Greenpeace Magyarország Egyesület
 • Haver Alapítvány
 • Háttér Társaság
 • Humán Platform
 • K-Monitor
 • Levegő Munkacsoport
 • Magyarországi Európa Társaság
 • Magyar Helsinki Bizottság
 • MASZK Egyesület (Szeged)
 • MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
 • NIOK Alapítvány
 • Ökotárs Alapítvány
 • Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
 • Transparency International Magyarország
 • Védegylet

Téma