A Biztonsági Tanács és az Afrikai Unió cserbenhagyják a líbiai embereket / Security Council and African Union failing Libyan people 

 

(for English, please scroll down)

Február 22-én kiadott nyilatkozatában az ENSZ Biztonsági Tanácsa az erőszak beszüntetését sürgette, és felszólította Líbiát, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, ugyanakkor lényegi intézkedésekről nem esett szó.

Az Amnesty International az Afrikai Uniót is kritikával illette, amiért az nem hívta össze Béke és Biztonsági Tanácsát a líbiai emberi jogi visszaélések megvitatására.

“Kadhafi ezredes a nyilvánosság előtt is világossá tette, hogy a hatalom megtartásának érdekében kész megölni mindenkit, aki szembeszegül vele”, mondta Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára.

“Ez elfogadhatatlan. Kadhafi ezredesnek és a pártján állóknak tudniuk kell, hogy az általuk elkövetett bűnökért személyesen lesznek felelősségre vonva a nemzetközi jog hatálya alatt.”

“A nyilvános fenyegetőzésének fényében még megdöbbentőbb a nemzetközi közösség bátortalan reakciója. A líbiaiaknak most nem pusztán aggódó szavakra van szükségük, hanem gyors, konkrét lépésekre.”

Az Amnesty International szerint a legalapvetőbb lépés lenne, hogy a Biztonsági Tanács azonnali fegyverembargót vezessen be Líbiával szemben, valamint fagyassza be Khadafi és a legfőbb katonai tanácsadók vagyonát.

A felhívás azután érkezett, hogy Kadhafi ezredes egy beszédében „csótányoknak” és „patkányoknak” nevezte a tüntetőket, és Kínához hasonlította a helyzetet, ahol a nemzeti egység „fontosabb volt, mint a Tienanmen tériek”.

Az Amnesty International az Afrikai Unió reakcióját is kritizálta, hisz már százakat öltek meg ebben a válságban, és folyamatosak a híradások Afrika számos más országából érkező zsoldosokról, akiket a líbiai vezető az ellene irányuló tüntetések erőszakos leverésére fogadott fel.

“Felháborító, hogy az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa még csak nem is lett összehívva, annak ellenére, hogy az egyik tagállamában ilyen válsághelyzet van”, mondta Salil Shetty.

Az Amnesty International felszólította az Afrikai Uniót, hogy vállaljon garanciát arra, hogy tagállamai, különösen a Líbiával határosak, nem vállalnak bűnrészességet a líbiai emberi jogi visszaélésekben.

A szervezet az Arab Ligát is sürgette, hogy miután tegnap kitiltotta Líbiát az üléseiről, tegyen végre eleget nyilvános kötelezettségvállalásainak, többek között egy független arab, a líbiai válságot vizsgáló bizottság felállításával.

Összefoglalva, az Amnesty International felszólította:

· Az ENSZ Biztonsági Tanácsát: hogy azonnali hatállyal léptessen életbe fegyverembargót Líbiával szemben, megakadályozva újabb személyi állomány és felszerelés beáramlását az országba. Továbbá rendelje el Kadhafi ezredes és legfőbb tanácsadói javainak befagyasztását, és szögezze le egyértelműen, hogy a Líbiában elkövetett bűnöket a nemzetközi jogi normák alapján kivizsgálják és megbüntetik.

· Az Afrikai Uniót és tagállamait: hogy azonnal vizsgálják ki azokat a jelentéseket, miszerint fegyveresek mennek más afrikai országokból Líbiába, továbbá biztosítsák a líbiai államhatárokat és figyeljék a gyanús repülőjáratokat.

 

· Az ENSZ-közgyűlést: hogy azonnal függessze fel Líbia tagságát a 47 tagú ENSZ Emberi Jogi Tanácsban.

· Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát: hogy küldjön egy tényfeltáró missziót Líbiába, hogy gyors emberi jogi ajánlásokat tudjon tenni, és hogy megvizsgálja a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való fordulás lehetőségét.

· Líbiát és a szomszédos országokat: hogy tegyék lehetővé mindazok biztonságos távozását, akik el kívánják hagyni Líbiát.

*********************************

 Amnesty International has today accused the international community of failing the Libyan people in their hour of greatest need as Colonel Gaddafi threatened to “cleanse Libya house by house”.

The organization said the response of the UN Security Council fell shamefully below what was needed to stop the spiralling violence in Libya, and called for concrete action, including an immediate arms embargo and assets freeze.

The UN Security Council yesterday issued a statement calling for an end to the violence and urging Libya to act with restraint and respect human rights, but took no substantive measures.

The organization also criticized the African Union, which has not convened its Peace and Security Council to address the human rights crisis in Libya.

Colonel al-Gaddafi has publicly made clear his readiness to kill those who oppose him in order to stay in power,” said Salil Shetty, Amnesty International’s Secretary-General.

This is unacceptable. Colonel al-Gaddafi and all those reporting to him need to know that they will be held personally accountable under international law for the crimes they commit.”

His threats make the half-hearted response from the international community even more shocking. What Libyans need now is not mere words of concern but immediate, concrete action.”

Amnesty International said that as a bare minimum the UN Security Council must impose an immediate arms embargo against Libya and an asset freeze against al-Gaddafi and his key security and military advisers.

The call came as Colonel al-Gaddafi gave a speech in which he called protesters “cockroaches” and “rats”, and compared the situation to China, saying that national unity had been “more important than the people of Tiananmen Square.”

Amnesty International also criticised the response of the African Union to the unfolding crisis, which has seen hundreds killed and persistent reports of mercenaries being brought in from African countries by the Libyan leader to violently suppress the protests against him.

It is outrageous that the African Union Peace and Security Council has not even met to discuss the emergency taking place in one of its own member states,” said Salil Shetty.

Amnesty International called on the African Union to ensure that its member states, particularly those bordering Libya, are not complicit in human rights abuses in Libya.

The organization also urged the Arab League, which yesterday banned Libya from participation in its meetings, to act at once on its public commitments, in particular by launching an independent Arab investigative committee into the crisis in Libya.

In full, Amnesty International called on:

· The United Nations Security Council: to immediately impose an arms embargo on Libya preventing transfer of equipment and personnel, implement an asset freeze against Colonel al-Gaddafi and his senior military and security advisers and state unequivocally that crimes under international law in Libya will be investigated and punished.

· The African Union and its member states: to immediately investigate reports that armed elements are being transported from African countries to Libya, acting to secure the land borders into Libya and monitor suspicious flights.

· The UN General Assembly: to immediately suspend Libya from the 47-member UN Human Rights Council.

· The UN Human Rights Council: to deploy a fact-finding mission to Libya to make rapid recommendations on human rights abuses and whether a referral to the International Criminal Court is warranted.

· Libya and neighbouring countries: to facilitate the safe departure of those who wish to leave Libya.