A család a társadalom alapvető alkotóeleme. A család intézményét az Alaptörvény védi és kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, amit a közös gyermek tesz teljessé. Ez a meghatározás rendkívül leszűkítő, mert egy adott politikai közösség értékeinek alapulvételével emberek tömegét rekeszti ki abból. A család ennél jóval többféle lehet. Szerintünk a család egyenlő partnerek szeretetteli szövetsége, olyan bizalmi kapcsolat vagy kapcsolatrendszer, amelyben az életközösséget alkotó felek érzelmi és gazdasági felelősséget vállalnak egymásért.

Magyarországon a gazdasági, szociális és kulturális jogok területén a nemek között számtalan indokolatlan különbség érvényesül. A szociális biztonsághoz, a lehető legmagasabb szintű egészséghez és a munkához való jog területén is komoly problémákat látunk.

Meg szeretnénk mutatni, hogy a család az egyenlő partnerek elköteleződésén alapuló, biztonságot nyújtó olyan szövetség, amelyre az állam és a társadalom értékként tekinthet, és amelyet védeni kell. A gazdasági, érzelmi vagy fizikai kiszolgáltatottság elfogadhatatlan az otthonokban és a munkahelyeken egyaránt. Hisszük, hogy a társadalomban az általános jólétet az egyenlőség biztosítja, amelynek alapja az egyenlő lehetőségek.

Hírek, szakmai anyagok