Az Amnesty International (AI) több mint 7 millió ember globális mozgalma. Olyan embereké, akik mind kiállnak az igazságtalanságok ellen. Egy olyan világért kampányolunk, ahol mindenki jogai érvényesülnek.
Jogi segítséget nem tudunk nyújtani. 

Miért nem nyújtunk jogi segítséget?

Az Amnesty International Magyarország kampányol, lobbizik és mozgósítja a társadalmat annak érdekében, hogy minden emberre vonatkozzanak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában leírt jogok. Szervezetünk nem tud jogi segítséget adni, ugyanis nincsenek ügyvédeink, akik kivizsgálnák, véleményeznék és képviselnék a jogi ügyeket. Rendszerszintű jogesetek feltárásával foglalkozunk, melyek az adott társadalomra nagymértékben jellemzőek és tömegesen jelennek meg.

Kik segíthetnek?

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány szervezetet és ügyvédi irodát, akik egyéni jogi segítséget tudnak adni, vagyis kivizsgálják az ügyet és képviselik a hozzájuk forduló magánszemély érdekeit.

Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy ezek csupán javaslatok. Nem tudjuk garantálni, hogy az általunk javasolt szervezet vagy ügyvédi iroda érdemi segítséget fog adni.

Ingyen jogász 
„Jogi segítségre van szüksége? Választ szeretne kapni kérdéseire? Mindezt teljesen ingyenesen?

A legjobb helyen jár! Oldalainkon felteheti jogi témájú kérdését, melyre jogászaink az Ön által megadott email címre a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak. Hitvallásunk, hogy hathatósan és ingyenesen segítsünk azon embertársainkon, akik jogi problémákkal találják szemben magukat.” 

Társaság a Szabadságjogokért 
A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálata jogi tanácsadást és esetenként képviseletet kizárólag az alábbi ügycsoportokban biztosít:
- szólásszabadság, gyülekezési jog, polgári engedetlenség lelkiismereti és vallásszabadság
- egészségügyi önrendelkezési jog (különösen abortusz, otthonszülés, ellátás visszautasításának joga, intézmény elhagyásának joga)
- gondnoksági eljárás (választójogi igények is)
- intézetben élő szellemi fogyatékos vagy mentális zavarokkal élő személyt ért jogsértés
- súlyosan, halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyerek iskolai oktatáshoz való jogának sérülése
- HIV-vel élő személyek egészségügyi ellátásához és egyenlő bánásmódhoz való jogának sérelme
- állami, önkormányzati és más közintézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek részéről történt hátrányos megkülönböztetés akkor, ha a sérelmet szenvedett fél az alábbi sérülékeny csoporthoz való tartozása miatt szenvedte el a diszkriminációt: roma kisebbség, LMBT, HIV fertőzött, drogfogyasztó, szellemi fogyatékossággal rendelkező személyek; elsődlegesen az önkormányzat és rendészeti szervek részéről megvalósuló rendészeti jellegű ügyekben, továbbá gyermekvédelmi eljárásokban történt diszkriminációban tud segíteni a jogsegély-szolgálat; munkajoggal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetéssel nem foglalkozik a szervezetünk
- sértetti képviselet rasszista, homofób, antiszemita, más hasonló előítélet indítékú bűncselekmény esetén
- választójog, választhatóság
- közérdekű adatigénylés, információszabadság (újságírók részére is)
- közérdekű bejelentők védelme
- személyes adatok védelme (különös tekintettel iskolai vallási adatok kezelése, egészségügyi dokumentáció megismerése, világnézeti, politikai hovatartozásról szóló adatok védelme)
- csekély mennyiségű kábítószerrel visszaélés

- tanszabadság

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

“Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A hatóság munkatársait és a megyei egyenlő bánásmód-referenseket ügyfélfogadási időben kereshetik fel személyesen az ügyfelek. Ügyfélfogadási időpontokra előzetesen jelentkezni a megadott telefonszámokon lehet.”

Magyar Helsinki Bizottság 

“A Magyar Helsinki Bizottság 1994 óta nyújt jogi segítséget ügyfeleinek. Jogászainkkal azon dolgozunk, hogy legyen hová fordulnia, ha emberi jogi sérelem éri Önt.”

Ezekben az ügyekben fordulhatsz a Helsinki Bizottsághoz:

- rendőri, rendvédelmi szervek hivatásosai általé elkövetett bántalmazás

- túlzsúfolt börtönviszonyok

- fogvatartással kapcsolatos panaszok, előzetes letartóztatás

- menekültügyi és idegenrendészeti panaszok

- családegyesítés 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) 
Elérhetőség: http://dev.neki.hu/neki/

“A NEKI az elmúlt több, mint tíz év során körülbelül 250 – 300 jogi eljárást indított lakhatási-, szociális-, munkaügyi-, vendéglátó-ipari-, oktatási-, rendőrségi ügyekben. A bírósági peres eljárásokon kívül egyéb hatósági utat is igénybe vesz a közigazgatási hivatalokon, fogyasztóvédelmi felügyelőségeken, munkaügyi felügyelőségeken kezdeményezett eljárások indításával.”

NaNE (Nők Együtt a Nők Elleni Erőszak Ellen) 

“Amennyiben bántalmazás (akár, szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az egyesület weboldalán azon lehetőségekről olvashat, ahol segítséget kaphat.”

Utcajogász Egyesület
Elérhetőség: www.utcajogasz.hu 

„Az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászai minden pénteken 15:00 és 17:00 között a Blaha Lujza téren várják a lakhatási szegénységben élő és hajléktalan embereket, jó időben a szökőkút mellett, rossz időben az aluljáróban."

JOGPONT+ 

„A JOGPONT+ szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe bárki, a következő területekhez tartozó kérdésekben és problémákban: munkajog, társadalombiztosítás, társasági és cégjog, közigazgatási jog, családjog, pénzügyi és adótanácsadás (kizárólag magánszemélyeknek).” 

JOGPONT HÁLÓZAT 

„JOGPONT Hálózat Magyarország hét régiójában munkajog, cégjog és társadalombiztosítás területén jogi segítséget nyújt.”

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
Jogi Segítségnyújtási Osztály „Nép ügyvédje” lakóhely szerinti illetékes kormányhivatala
„Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból rászorultnak tekintendők körében – jelenleg a következők:
peren kívüli segítségnyújtásként: jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben utólag);
polgári eljárásokban: elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése;

büntető eljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása jogi segítők által.”

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő szolgálat 

„A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény értelmében az áldozatsegítő szolgálatok a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára tudnak segítséget nyújtani. Áldozat nemcsak a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen sértettje, hanem minden más olyan személy is, aki bizonyíthatóan ennek közvetlen következtében szenvedett sérelmet.”

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

„A FEHÉR GYŰRŰ segít bűncselekmények áldozatainak függetlenül korától, nemétől, nemzetiségétől, a bűncselekmény fajtájától, ha bajba került.”