Védjük meg közösen a jogállamot Európában!

El tudod képzelni, hogy egy olyan világban élsz, ahol a jogállam és az emberi jogok csak papíron léteznek? Ahol nem bánnak veled egyenlően, és nem mondhatod el szabadon a véleményedet? Ahol sorozatos igazságtalanságok érnek, és ha felszólalsz, megtorlás ér?

Magyarországon és Európa más országaiban is az emberi jogokat és a jogállamiságot az utóbbi időben egyre komolyabb támadások érik. A jog uralmának fenntartása nélkül az emberi jogok is veszélyben vannak, hiszen az egyik nélkül a másik sem tud biztonságos, igazságos és kiszámítható életet biztosítani számunkra.

A jogállamiság az Európai Uniónak egyik alapvető értéke, éppen ezért közösen kell megvédenünk. A magyar és a lengyel kormány azonban az utóbbi években egy sor olyan döntést hozott, amelyek rendszerszintű veszélyt jelentenek a jogállamra és az emberi jogokra. Ezekre a támadásokra válaszol az EU intézményei mindkét országgal szemben ún. 7. cikk szerinti eljárást indítottak, amely keretében azt vizsgálják, hogy fennáll-e az uniós alapértékek megsértésének a veszélye.

Magyarországon a jogállam leépítésének évek óta közvetlen közelről vagyunk tanúi. A hatalom korlátját szolgáló független intézmények kiüresítése, kizárólag a kormány hatalmi céljait szolgáló törvénykezés, a bíróságok, a független sajtó elleni támadások és a hátrányos megkülönböztetés mindennapos tapasztalatunkká vált.  

Nem várhatunk tovább: ha jogállamban akarunk élni, akkor cselekednünk kell!

Szólítsd fel az Európai Unió Tanácsának tagjait, hogy tegyenek valódi lépéseket a jogállamiság védelme érdekében. Erre most különösen nagy szükség van nemcsak Magyarországon és Lengyelországban, de az egész EU-ban is, hiszen a közös európai értékeink és alapelveink forognak kockán.

Írd alá a petíciónkat, és szólítsd fel a Tanács tagjait:

  • Nyilvánosan utasítsák el a jogállamiság és az emberi jogok elleni támadásokat Magyarországon, Lengyelországban és az egész EU-ban. Ezt az álláspontjukat határozottan képviseljék tagállami szinten is akkor, ha éppen a magyar vagy a lengyel kormánnyal tárgyalnak.
  • Mozdítsák elő a jogállamiság ügyét olyan konkrét ajánlások megfogalmazásával, amelyek képesek megállítani a jogállamiság további gyengülését. Ne engedjék, hogy a 7. cikk szerinti eljárás kiüresedjen.
  • Mindent tegyenek meg a jogállamiság és az emberi jogok védelméért Magyarországon, Lengyelországban és egész Európában.

Európa jövője a tét.  Most kell cselekednünk!