User has already signed this petition

Védjük meg a transz embereket: írj az ombudsmannak!

Május 19-én a Parlament elfogadott egy törvényt, amelynek 33. szakasza betiltja a transznemű emberek számára a nemük jogi elismertetését. Az alapvető jogok biztosának (ombudsman) el kell küldeni a jogsértő törvényt az Alkotmánybíróságra, hogy az megvizsgálhassa, a módosítás megfelel-e az Alaptörvényben rögzített emberi jogi követelményeknek. Ha a biztos nem lép idejében, a transz emberek a korábbinál is kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, és megnőhet az ellenük elkövetett gyűlölet-bűncselekmények száma is.

A törvény előírja, hogy az anyakönyvi nyilvántartásban fel kell tüntetni a személyek születési nemét, amelyet később nem lehet megváltoztatni, ami azt jelentené, hogy a személyazonosító okmányokban is ez a nem megváltoztatható adat lesz feltüntetve. Ez súlyosan sértik a transznemű és interszex emberek magánélethez és önazonosságukon alapuló nem jogi elismeréséhez való jogát és emberi méltóságát.

A módosítások a magyar jogszabályokkal több ponton is ellentétesek. Az Alaptörvény kimondja, hogy minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, és ahhoz, hogy magán-és családi életét tiszteletben tartsák. Magyarországnak továbbá az alapvető jogokat mindenkinek megkülönböztetés nélkül biztosítania kell. Ezenfelül az egyenlő bánásmódról szóló törvény világosan tiltja a nemi identitás alapján történő hátrányos megkülönböztetés és zaklatás bármely formáját. Az Alkotmánybíróság egy iránymutató döntésében megállapította, hogy a transznemű emberek nemének jogi elismerése és esetleges névváltoztatása szorosan összefügg az emberi méltósághoz való alapvető joggal. A bíróság szerint a nemváltoztatásnak velejárója a névváltoztatás, az állam pedig köteles olyan szabályozást kialakítani, amely diszkrimináció nélkül biztosítja a nyilvántartásokban történő átvezetést.

Magyarországon a transznemű embereket gyakran éri hátrányos megkülönböztetés, elsősorban a foglalkoztatás, az oktatás, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés illetve a lakhatás területén. A törvény a transznemű emberek további hátrányos megkülönböztetéséhez vezet, és fokozódhatnak a transz emberek ellen irányuló támadások és gyűlölet-bűncselekmények. Ezenfelül a bizonytalanság és az a mindennapi küzdelem, amit ezek a módosítások kiváltanak az alapvető szolgáltatások igénybevétele és az ügyintézések területén akár önkárosításokhoz, öngyilkosságokhoz illetve mentális betegségekhez vezethetnek.

A transznemű embereknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy nemüket önazonosságuknak megfelelően jogilag garantált, gyors, hozzáférhető és átlátható eljárás során elismertethessék. Magyarországnak garantálnia kell, hogy a transz emberek egy az emberi jogokat garantáló eljárás során olyan okmányokhoz juthassanak, amelyek a nemi identitásukat tükrözik.