A nők és lányok elleni erőszak az Amnesty International egyik legfontosabb ügye, ennek érdekében 2004-ben világszerte kampányt indítottunk, Állítsuk meg a nők elleni erőszakot! címmel. A kampány sikereként könyvelhető el, hogy jogi és politikai változást idézett elő nemzeti szinten, valamint a nemzetközi fórumon hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1325-ös és 1820-as határozatot. A határozatok a Nők Békéjéről és Biztonságáról a nők egyenlő részvételét szorgalmazzák a konfliktusok megelőzésében, megoldásában, és az ezeket követő béketeremtésben, valamint célja a nők és lányok emberi jogainak védelme a konfliktushelyzetekben.

Az előremutató lépések ellenére a lányok és nők elleni erőszak továbbra is az egész világon elterjedt. A legutóbbi kutatások Afganisztánban, Örményországban, Kanadában, az Elefántcsontparton, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Jamaikában, Haitin, Libériában, Mexikóban, Nigériában, Peruban, Sierra Leonéban, Dél-Afrikában, Venezuelában és az Egyesült Államokban azt mutatják, hogy ez a fajta erőszak nemcsak az emberi jogok megsértése, hanem kulcsfontosságú tényező, amely megakadályozza, hogy megvalósuljon nők biztonsághoz, otthonhoz, egészséghez, élelemhez, oktatáshoz és képviselethez való joga.

A szegénységet olyan mindennapi emberi jogi sértések jellemzik, amelyek az embereket a nélkülözésbe, bizonytalanságba, és kirekesztésbe taszítják. A szegénység az emberi méltóságot rombolja, és a világon a legrosszabb emberi jogi krízishelyzet. Minden országban létezik, és a nőket aránytalanul sújtja - a világ szegényeinek 70 százaléka nő.

Sem a nők elleni erőszak, sem pedig a szegénység nem elkerülhetetlen, bár együtt korlátozzák a nők lehetőségeit, és őket az erőszak kockázatának teszik ki. Minden lánynak joga van az oktatáshoz, amely létfontosságú ahhoz, hogy szabadon dönthessenek a jövőjükről, ezen jogukat gyakran csorbítja az erőszak és a szegénység. Olyan országokban, mint Haiti, a lányoknak sokszor nincs más választásuk, mint szexuális szolgáltatásokat nyújtani, hogy az iskolai tandíjakat kifizethessék. Más lányokat, akik nyilvános, megvilágított helyet keresnek, hogy megírhassák a leckéjüket, mivel otthon nincs áram, férfiak csoportjai támadnak meg. Az erőszak miatt valószínűsíthető, hogy a lányok oktatása megszakad, vagy abbamarad.

A nők elleni erőszak olyan emberi jogi sértés, amelyért az államok a felelősek. Az Amnesty International továbbra is követeli ezen erőszakos cselekmények nemzeti és nemzetközi elkövetőinek felelősségre vonását. Az Amnesty International továbbra is felhívja az államokat és a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsanak a nők és lányok számára a jogokhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. EZ azt is jelenti, hogy minden, a szegénység mérséklésére és a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésére irányuló stratégiának, programnak és jelentésnek magába kell foglalnia a nők és lányok emberi jogainak hatáselemzését. Ennek részét kell képezzék a nemi alapú erőszak megszűntetése terén elért eredmények. Az emberi jogi sértéseket nem lehet megakadályozni, a szegénységet nem lehet felszámolni, és nem lehet valódi fejlődést elérni azon emberek aktív közreműködése nélkül, akiket ezen erőszakos cselekmények érintenek, különösen a nők és lányok bevonása nélkül.