Amnesty International

 
Egy új alkonyzónát alakítottak ki a Dél-Oszétia és Grúzia többi része között húzódó de facto határ mentén, ahová az emberek csak saját felelősségükre mehetnek be. „Fosztogatásokat, lövöldözéseket, robbantásokat és emberrablásokat jelentettek az utóbbi hetekben” - mondta Nicola Duckworth, az Amnesty International európai és közép-ázsiai programigazgatója.

Nemzetközi megfigyelőket kell beengedni minden területre és mindkét oldalon fokozni kell az erőfeszítéseket arra vonatkozóan, hogy biztosítsák az otthonaikat elhagyni kényszerült emberek diszkrimináció nélküli visszatérését.

A háború lecsengése után az Amnesty International továbbra is azt tartja elsődleges fontosságúnak, hogy megvizsgálják a résztvevő felek magatartását a háborús cselekmények során.

Igazság és felelősségvállalás nélkül nem lehet sem megbékélés, sem tartós béke.

Egy ma kiadott riportban, melynek címe: „Civilek a tűzvonalban: A grúz-orosz válság” az Amnesty International kifejti, hogy az általa összegyűjtött bizonyítékok erősen azt sugallják, hogy mindkét oldalon súlyosan sérültek a nemzetközi emberi és humanitárius jogok.

Augusztus 7.-8.-a és 13.-a között falvakat és a városok lakóövezeteit lőtték és bombázták, emellett a menekülő civilek bombázását is jelentették. A háború következtében meghalt civilek száma jelentősen meghaladja a katonákét, emellett házak, kórházak, iskolák és a polgári élet más kulcsfontosságú színterei sérültek, ill. semmisültek meg a konfliktusban érintett térség közösségeiben.

A konfliktus tetőpontján 200 000 embernek kellett elhagynia lakhelyét, és a mai napig emberek tízezrei képtelenek visszatérni otthonukba. Belátható időn belül nem is kerülhet sor a visszatelepülésekre.

Fürtös bombákat szórtak Grúzia és Oroszország lakóövezeteihez közeli, illetve lakott területeire is, ami miatt sok civil lakos sérült meg. Nagy területeket aknásítottak el a fel nem robbant lövegekkel, ami további veszélyt jelent a konfliktus után hazatérő civilekre.

A grúzok és az oroszok egymást háborús bűnökkel vádolva magyarázzák magatartásukat a konfliktus során. Elengedhetetlen, hogy ezeket a komoly vádakat körültekintően és pártatlanul, minden szempontból megvizsgálják. „Ha ezek igaznak bizonyulnak, a felelősöknek bíróság elé kell állniuk” - mondta Nicola Duckworth.

A grúz és orosz hatóságok közötti eltérő beszámolók és a kölcsönönös vádaskodások fényében az Amnesty International mindkét felet arra szólítja fel, hogy kérjék fel a Nemzetközi Humanitárius Tényfeltáró Bizottságot (IHFFC) a helyzet kivizsgálására és a kapott eredmény nyilvánosságra hozatalára.

Háttér:

Az Amnesty International jelentése a konfliktus által érintett főbb területekre 2008 augusztus elejétől egészen október végéig vezetett számos kutatási küldetésen, illetve az áldozatokkal készített interjúkon, és az érintett grúz, orosz és de facto dél-oszétiai hivatlokkal történt levelezésen alapszik.

Az IHFFC egy állandó, független szakértői testület, amely a Genfi Egyezmény I. Kiegészítő jegyzőkönyvének 90. cikke által jogosultságot szerzett arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog elleni vétségekről szóló állításokat kivizsgálja.

Oroszország nyilatkozott a 90. cikkről, amikor ratifikálta az I. Kiegészítő jegyzőkönyvet (1989-ben), ezzel felhatalmazva az IHFCC-t, hogy bármely, közte és egy másik, ugyanígy nyilatkozó állam között létrejött konfliktus tárgyában vizsgálódhasson. Grúzia nem tett ilyen nyilatkozatot.

Annak érdekében, hogy az IHFCC vizsgálatokat folytathasson – a 90. törvénycikk szabályait követve - mind Oroszországnak mind Grúziának el kell fogadnia a Bizottság illetékességét, majd fel is kell kérniük a Bizottságot a köztük fennálló konfliktusból adódó jogsértések kivizsgálására. Beleegyezésük egy ilyen vizsgálathoz csak erre az adott konfliktusra korlátozódik, és nem jelenti a Bizottság illetékességének további, állandó elismerését. Az IHHFC vizsgálatait a Bizottság öt tagja és két erre a célra kijelölt személy végzi. ( Az erre a célra kijelölt személyt a konfliktus résztvevői választják ki.)

 

További információ:

A Grúziában folyó harcok emberáldozatai (angol nyelvű dokumentum)

http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGNAU200810016067