Az Amnesty International arra buzdítja mindkét felet, hogy tartózkodjanak a polgárok, illetve polgári célpontok közvetlen támadásától. Katonai műveleteiknek nem lehet célpontja az, amiről nem tudják egyértelműen megállapítani, hogy katonai- vagy civil objektum, illetve nem hajthatnak végre olyan hadműveletet, amelynek aránytalanul nagy pusztítással járna a polgári célpontokra nézve. Az Amnesty International azon aggodalmát fejezte ki, hogy a felhalmozódott támadások, háborús bűnökhöz vezethetnek.

 

Emellett, Grúzia és Oroszország kötelessége, hogy védelmet és biztonságos átjárást biztosítson azoknak a személyeknek, akik a konfliktus elől menekülnek, valamint szabad hozzáférést kell biztosítani a humanitárius segélyekhez az érintett területeken.

A nemzetközi humanitárius jog háttere

 

A konfliktus mindkét felének be kell tartania a humanitárius jogot, amely az államok és a nem-kormányzati fegyveres csoportokra nézve egyaránt kötelező. Ezenkívül kulcsfontosságú a

  • polgári és katonai célpontok megkülönböztetése és a polgárok védelme;
  • tilos a polgárok vagy nem katonai célpontok elleni közvetlen támadás;
  • tiltott az összes véletlenszerű támadás, amelynek szándékában sincs a katonai és nem katonai célpontokat megkülönböztetni, vagy olyan fegyverek használata, amelyek lehetetlenné teszik ezt a megkülönböztetést;
  • tilos a katonai célpontok ellen mért aránytalan erejű támadás, amelynek több civil, mint katonai áldozata van;
  • a feleknek törekedniük kell a polgári népesség védelmére  – amely magába foglalja azokat katonai célpontok ellen tervezett hadműveleteket is, amelyek polgári területeken vannak;
  • a polgároknak joguk van humanitárius segélyhez és humanitárius ügynökségeknek joguk van a polgári lakosságon segíteni;
  • minden elítélt, sebesült, és mindenki, aki meg akarja adni magát, emberséges bánásmódot érdemel – az elítélteket sosem szabad megölni vagy túszként fogva tartani;

A nemzetközi humanitárius jog bármikori súlyos megsértése esetén korrekt igazságszolgáltatást kell biztosítani és az erőszak áldozatainak jóvátétellel kell szolgálni.