1996. július

Népirtás és terrorizmus vádjával benyújtják az első büntetőjogi feljelentéseket a Spanyol Nemzeti Bíróságra Augusto Pinochet ellen.

1997. február

Megkezdődnek a spanyol bírósági vizsgálatok, melyek arra próbálnak fényt deríteni, hogy az Augusto Pinochet tábornok irányítása alatt álló katonai kormány megsértette-e a spanyol állampolgárok emberi jogait Chilében, valamint vizsgálják a „Kondor-akció” (Operación Condor) részeként elkövetett jogsértéseket is. A vádak között szerepelnek eltűnések, kínzások és önbíráskodás is, ezek mind emberiség ellen elkövetett bűncselekménynek számítanak.

1998. október

 • Manuel Garcia-Castellón és Baltasar Garzón Real spanyol bírók, a brit hatóságokkal együtt hivatalos kérelmet nyújtanak be Augusto Pinochet kihallgatására. A brit bíróság ideiglenes letartóztatási végzéssel beidézi Augusto Pinochetet, és Londonban rendőrségi őrizet alá helyezik.
 • Baltasar Garzón bíró nemzetközi letartóztatási végzést ad ki Augusto Pinochet ellen, és ezzel előkészíti az utat a kiadatási kérelemnek is.
 • Büntetőjogi eljárást kezdeményeznek Olaszországban, Luxemburgban, Norvégiában, Svédországban és az Egyesült Államokban, végül büntetőjogi eljárást indítanak Belgiumban, Franciaországban és Svájcban.
 • Augusto Pinochet ügyvédjei megfellebbezik a brit Legfelsőbb Bíróság által kibocsátott fogva tartási végzést.
 • A brit Legfelsőbb Bíróság határozata értelmében Augusto Pinochetet nem lehet kiadni, és mentesül az őt ért vádak (szándékos emberölés, kínzás, jogtalan fogvatartás, erőszakos kilakoltatások) alól, egykori államfői státusza végett.
 • A brit vádemelési hatóság megfellebbezi a Legfelsőbb Bíróság döntését, és a Lordok Háza elé viszi az ügyet.


1998. november

 • A spanyol kormány hivatalosan kérvényezi a brit hatóságoktól Augusto Pinochet kiadatását a spanyol hatóságoknak,, hogy felelősségre vonhassák népirtásért, terrorizmusért, emberrablásért, kínzásért és emberek eltűntetéséért, valamint ezen bűnökre való felbujtásért is. A svájci és a francia kormány is kéri a brit hatóságoktól a kiadatást.
 • Az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága azt javasolja a brit kormánynak, hogy a legfőbb ügyész vizsgálja meg Augusto Pinochet ügyét. Egyáltalán lehetséges-e Angliában büntetőjogi eljárást kezdeményezni ellene, tekintettel arra, hogy ha születik is döntés az ügyben, nem fogják kiadni őt.  Az eset felhívja a figyelmet a brit jogrendszer reformjának szükségességére is, mivel az ellentmondásba kerül az ENSZ Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód és Büntetések Megelőzéséről szóló Egyezményével, mert a britek, a jogrendszernek megfelelően, mentességet biztosítanak az államfőknek, valamint a kínzással vádolt emberek vádeljárásában is engedélyezik a törvényes hatósági védelmet.
 • A Lordok Házának bírói testülete megváltoztatja a Legfelsőbb Bíróság döntését. Kétharmados többséggel megszavazzák, hogy Augusto Pinochetet nem mentesítheti a büntető vádeljárás alól korábbi államfői státusza sem. Ezzel a döntéssel megnyitják az utat Augusto Pinochet kiadatása előtt, akit Spanyolországban tömeggyilkossággal, terrorizmussal és kínzással vádolnak.  
 • A végső döntés a kiadatásról a brit belügyminiszter, Jack Straw kezében van.


1998. december

 • A belga kormány is kiadatási kérvényt nyújt be a brit hatóságoknak.
 • A belügyminiszter az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulóján elrendeli az eljárás elindításához szükséges kiadatást.
 • A Legfelsőbb Bírók döntését figyelmen kívül hagyják, miután kétségbe vonják a bírói testület összetételét, az egyik Lord és az Amnesty International Jótékonysági Szervezete közti kapcsolat miatt. A hét új bíróból álló testület 1999 januárjában újra napirendre tűzi az esetet.
 • Augusto Pinochet brit rendőri felügyelet alatt marad, amíg a hivatalos vádeljárás folyamatban van.  


1999. január

 
Új meghallgatások kezdődnek a Lordok Házában. Az Amnesty International, a kínzások áldozatainak gondozására létrehozott Alapítvány, a Redress Trust, Mary Ann és Juana Francisca Beausire, a brit Sheila Cassidy kínzás áldozata és a Chilében Eltűntek Rokonainak Alapítványa is részt vehetett rajtuk csakúgy, mint a chilei kormány.  

1999.  március

 • A Lordok egy a hathoz arányban döntenek arról, hogy Augusto Pinochet nem mentesülhet a vádeljárás alól azokért az elkövetett kínzásokért, amelyeket államfői ciklusa alatt hajtottak végre. Csak azokért a kínzásokért és az állítólag az ő hozzájárulása által végrehajtott kínzásokért kaphat mentességet, melyeket 1988. december 8-a után hajtottak végre, amikor is az ENSZ Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód és Büntetések Megelőzéséről szóló Egyezményének hatálya kiterjedt Chilére, Spanyolországra és az Egyesült Királyságra is.  
 • Bár minden más vádat elejtettek Augusto Pinochet ellen, a Lord Bírók határozatukban azt állították, hogy a tábornok kormánya alatt szörnyű cselekedeteket követtek el Chilében és a világ más részein is: kínzást, gyilkosságot és személyek eltűntetését. A Lordok határozata szerint a brit belügyminiszter megadhatta volna a csökkentett számú vádak további fenntartásához szükséges kiadatási engedélyt Augusto Pinochet ellen.  
 • Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága azt állítja, hogy a chilei 1978-as Amnesztia Törvény megsérti a jogorvoslathoz való jogot, és összeférhetetlen az állam azon kötelezettségével, melynek az emberi jogok megsértésének kivizsgálása a célja.


1999. április
A brit belügyminiszter másodjára is felhatalmazást ad a vádeljárás esetén alkalmazható kiadatásra. A kiadatási meghallgatásokat szeptemberre tervezik.

1999. augusztus
Az 5. Chilei Fellebbviteli Bíróság elutasítja azt a bírói kérvényt, mellyel be akarják vonni Augusto Pinochetet az 1973-as „Caravan of death” akcióban elkövetett 72 rendbeli gyilkosság nyomozásába. A bíróság határozatában azt állítja, hogy a chilei Alkotmány 58. cikkelye szerint Augusto Pinochet parlamenti mentessége felmenti őt az ilyen kivizsgálás alól.

1999. szeptember

 • Az Augusto Pinochet letartóztatását követő évben negyven keresetet adnak be ellene a chilei bíróságon.
 • Az Egyesült Királyságban Ronald Bartle bíró előtt megkezdődnek az Augusto Pinochet elleni kiadatási meghallgatások. A cél annak eldöntése, hogy engedélyezzék-e Augusto Pinochet kiadatását az 1988. december 8-a után elkövetett harmincöt rendbeli kínzás ügyében, valamint a spanyol bíró, Baltasar Garzón által benyújtott kínzás ügyében, amikor is 1198 ember tűnt el.   


1999. október

 • Bartle bíró elrendeli az eljárást Augusto Pinochet kiadatásának folytatására. Hangsúlyozza, hogy az eljárásnak nem az a célja, hogy Pinochet bűnösségének ügyében döntsenek, hanem arról kell dönteniük, hogy megfelelőek-e a feltételek a belügyminiszter döntésére váró vádlott kiadásának elrendelésére.
 • Bartle bíró úgy találja, hogy a hozzá benyújtott, az 1988. december 8-a utáni állításokkal kapcsolatos információk alapján a kínzások és a kínzásokra való felbujtás miatt Augusto Pinochet elvesztette mentességét. Az eltűnési esetekkel kapcsolatban figyelembe vette azt is, hogy ezeknek milyen lelki vonzatai lehettek a családokra.  
 • A chilei kormány azt kéri a brit hatóságoktól, hogy vizsgálják meg Augusto Pinochet egészségi állapotát, és tekintsék át felmentésének lehetőségét humanitárius okokra hivatkozva.
 • Augusto Pinochet ügyvédjei fellebbeznek a bíróság döntése ellen habeas corpus alkalmazására hivatkozva.


1999. november

 • A brit belügyminiszter kéri Augusto Pinochet független, orvos szakértői kivizsgálását, mivel a chilei kormány egészségügyi okokból a tábornok elengedését kérvényezi.
 • A Spanyol Nemzeti Bíróság harmadjára is elutasítja a kérvényt, melyben meg akarták szüntetni Spanyolországban az Augusto Pinochet elleni közvádi eljárást. A bíróság újra jóváhagyja a spanyol bíróság illetékességét, és felhatalmazza Baltasar Garzóns bírót az ügy kivizsgálására.


2000. január
A brit belügyminiszter, Jack Straw bejelenti annak a lehetőségét, hogy egészségügyi okokból visszautasíthatják Augusto Pinochet kiadatását Spanyolországnak. A döntés egy négy orvosból álló testület jelentésén alapszik. A jelentést visszatartották attól a négy országtól, melyek a kiadatást kérték, de egy legfelsőbb bírósági döntés elérhetővé nyilvánította a jelentést.

2000. március

 • Augusto Pinochet visszatért Chilébe, miután a brit belügyminiszter, Jack Straw úgy döntött, hogy egészségügyi okokból leállítja a kiadatási folyamatát Spanyolországnak.
 • Visszatérése napján hét emberi jogokkal foglalkozó ügyvéd együttesen nyújtott be bírói kérvényt a polgárjogi bírósághoz Pinochet mentelmi jogának eltörlésére.
 • Chilébe való visszatérésekor több mint 2000 egyéni ügy került a bíróság elé, melyekben az emberi jogok megsértésével vádolták.