Az Amnesty International Magyarország az Európa Tanácshoz, az Európai Bizottsághoz és az ENSZ-hez fordul a múlt szerdán Áder János köztársasági elnök által aláírt törvénymódosító csomag miatt, amely elrendeli a menedékkérők - köztük a 14 évesnél idősebb kísérő nélküli kiskorúak - automatikus őrizetbe vételét.

Az Áder János köztársasági elnök által 2017. március 15-én aláírt öt különböző törvény módosítása elrendeli valamennyi menedékkérő őrizetbe vételét a menekültügyi eljárás teljes időtartamára - beleértve az esetleges felülvizsgálati időszakot is - a határ menti tranzitzónákban, valamint lehetővé teszi a Magyarország területén elfogott valamennyi irreguláris személy kitoloncolását (tömeges kiutasítását) az ország határán húzódó hosszú kerítésen túlra.

Az újonnan elfogadott intézkedések, amelyek kizárólag a bevándorlási státuszuk miatt kollektíven büntetik és veszélyeztetik a Magyarország területére érkező menekültek és migránsok emberi jogait, újabb egyértelmű fenyegetést jelentenek az Európai Unió (EU) közös értékeire, ideértve az alapvető emberi jogokat is.

Az Amnesty International által azonosított legfőbb jogsértő rendelkezések a következők:

1. Minden menedékkérő automatikus őrizetbe vétele a kötelező tartózkodási helyként kijelölt tranzitzónákban (magyar határ mellett felállított szigorúan őrzött konténertáborokban);

2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága március 14-i, Iliasz és Ahmed kontra Magyarország ügyben úgy találta, hogy a tranzitzóna jogellenes fogvatartás;

3. Gyermekes családokat és más különleges bánásmódot igénylő személyek is fogva tartanak a tranzitzónákban. Az elfogadott módosítások kiterjesztik ezt a kísérő nélküli 14-18 éves kiskorúakra is, ami ellentétes a nemzetközi jogban azon alapelvével, amely szerint gyermekeket nem szabad fogva tartani;

4. A törvénymódosítások lehetővé teszik, hogy bárkit, aki irregulárisan Magyarországon tartózkodik azonnal visszavigyenek a kerítés másik oldalára (gyakorlatilag Szerbiába), ezzel az egész országra kiterjesztve a 2016 júliusában bevezetett ún. 8 kilométeres szabály alkalmazását. Ez az intézkedés a csoportos kiutasítás egyik formája, amely sérti az Alaptörvényt és a nemzetközi jog előírásait is;

5. A bírósági felülvizsgálat benyújtására rendelkezésre álló határidő csökkentésével sérül a jogorvoslathoz való jog: hét napról háromra csökken a kérelem elfogadhatatlanságot kimondó vagy azt elutasító döntés elleni fellebbezésre rendelkezésre álló határidő, ami súlyosan korlátozza a menedékkérők azon jogát, hogy a döntést megtámadhassák a bíróságon.

Az Amnesty International Magyarország ezért levélben fordult:

és azt kéri, hogy vizsgálják meg az elfogadott törvénymódosító-csomag uniós és nemzetközi szabályokkal való összhangját, tájékozódjanak a  helyszínen a körülményekről, és tegyenek meg minden hatáskörükbe tartozó olyan lépést, amely biztosítja, hogy Magyarország továbbra is megfelel a nemzetközi jogi előírásoknak és az uniós szabályoknak. 

Az Európai Bizottságot külön arra kérjük, hogy vizsgálja meg, fennállnak-e egy újabb kötelezettségszegési eljárás feltételei; gyorsítsa fel a 2015 decemberében megkezdett kötelezettségszegési eljárást; és amennyiben indokoltnak látja, nyújtson be egy indoklással ellátott javaslatot az Európai Tanácshoz, és indítsa el az EUSZ 7. cikkének (1) pontjában foglalt megelőző mechanizmust.

ÁLLÁSFOGLALÁS