A Szíriában légicsapásokat folytató amerikaiak vezette koalíciós erőknek mélyreható vizsgálatot kell lefolytatniuk a hadműveletek okozta civil halálesetekről szóló jelentések ügyében, és vizsgálatuk eredményét közzé kell tenniük - közölte az Amnesty International. Tizenegy a szervezet által vizsgált, az Iszlám Állam elleni koalíciós hadműveletben körülbelül 300 civil személy vesztette életét két év alatt.

Ezidáig az amerikai hatóságok nem reagáltak az Amnesty International Védelmi Minisztériumhoz 2016. szeptember 28-án intézett megkeresésére, amelyben a szervezet a koalíciós erők szíriai hadműveleteire vonatkozó kérdéseket tett fel. A megkeresés különböző forrásokból származó információkra támaszkodik, többek között szemtanúk vallomásaira, amelyek alapján gyanítható, hogy az Amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) – amely a koalíciós erők szíriai igazgatását végzi – elmulasztotta a civilek védelmében szükséges óvintézkedések megtételét, valamint olyan jogtalan támadásokat hajtott végre, amelyekben civilek sebesültek meg, illetve vesztették életüket.

Attól tartunk, hogy az Egyesült Államok által vezette koalíció jelentősen alábecsüli a műveletei által a civileknek okozott károkat.”- mondta Lynn Maalouf, az Amnesty International bejrúti irodájának igazgatóhelyettese.

A rendelkezésre álló bizonyítékok elemzése alapján feltehető, hogy a koalíciós erők valamennyi esetben elmulasztották azoknak az óvintézkedéseknek a megtételét, amelyek a civileknek és civil objektumoknak okozott károk minimalizálása érdekében szükségesek lettek volna. Egyes hadműveletek aránytalan sérelemmel járó vagy egyébként válogatás nélküli támadások lehetnek.”

Itt az ideje, hogy az amerikai hatóságok a koalíciós támadások okozta civil károkat teljes egészében tisztázzák. Független és pártatlan vizsgálatot kell lefolytatni bármely potenciális nemzetközi humanitárius jogsértés ügyében, a vizsgálatok megállapításait pedig nyilvánosságra kell hozni.”

Best,

Az Amnesty International összegyűjtötte a helyi emberi jogi szervezetek és megfigyelő csoportok által hozzáférhetővé tett nyilvános információkat, média tudósításokat, valamint ahol ez lehetséges volt, felvette a kapcsolatot a szemtanúkkal, elemezte a műhold,- fénykép - és videófelvételeket annak érdekében, hogy valamennyi lehetséges részletet tisztázzon az említett tizenegy, amerikaiak vezette koalíció azon támadásai vonatkozásában, ahol a bizonyítékok alapján gyanítható, hogy a támadások hozzávetőleg 300 civil halálát okozták. A CENTCOM ezidáig egyetlen, a támadások okozta halálesetet ismert el.

Vezető emberi jogi szervezetek valamint megfigyelő csoportok – beleértve az Emberi Jogok Szíriai Hálózatatát, az Airwars-t, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontját és a Violations Documentum Center-t (Jogsértés Dokumentáló Központ) – kutatásai és dokumentációi azt mutatják, hogy a hadműveletek kezdete óta a koalíciós erők hozzávetőleg hatszáz vagy akár több mint ezer civil halálát okozhatták.

Civil sebesültek és halottak

Az Amnesty International megkeresésében az elmúlt időszak incidensei közül kiemel három észak-szíriai, 2016 júniusában és júliusában az aleppói kormányzóság Mandzsib elnevezésű térségében végrehajtott koalíciós támadást. Alapos a gyanú arra, hogy ez a három támadás több mint száz civil halálát okozta al-Tukhar, al-Hadhadh és al-Ghandoura falvakban.

Az amerikaiak vezette koalíció hadműveletei közül feltehetőleg az al-Tukharban 2016. július 19-én végrehajtott támadás követelte a legtöbb civil áldozatot: legalább 73 civil halt meg - köztük 27 gyermek - és hozzávetőleg 30-an sebesültek meg.

A CENTCOM vizsgálja a támadást. Az amerikai hatóságokhoz intézett megkeresésében az Amnesty International kérdéseket tett fel arra vonatkozólag, hogy kik/mik voltak a támadás célpontjai, milyen intézkedéseket tettek a felderítés eredményeinek igazolása érdekében, illetve hogy ellenőrizték-e azt, hogy a hadművelet közelében vannak-e civilek.

Egy héttel később, a Mandzsibtól 25 kilométerre észak-nyugatra lévő al-Ghandoura falut ért légicsapásban 28 civil – köztük 7 gyerek – vesztette életét.A légicsapás egy piacot érintett, amelyet az Amnesty International egy videófelvétel alapján al-Ghandoura főutcájaként azonosított. A felvételen és más fényképeken több halott gyermek is látható.

Egy másik, 2015. december 7-én kora reggel végrehajtott koalíciós támadás két olyan házat érintett az észak-szíriai Hasakah kormányzóságban található al-Hawn melletti Ayn al-Khan faluban, ahol civilek kerestek menedéket. A támadásban a helyi emberi jogi szervezetek szerint 40 civil vesztte életét - köztük 19 gyermek - valamint legalább további 30 ember sebesült meg. Egy média tudósítás feltételezései szerint a támadásban az Iszlám Állam harcosai is életüket vesztették; utóbbi esetben a halottak száma bizonytalan.

Az Amnesty Internationalnek sikerült a támadás egyik túlélőjével beszélnie, aki elmondta, hatalmas robbanásra ébredt, majd azonnal kiszaladt, hogy a kőtörmelékek által beterített túlélőket kiássa.

A ház megremegett, majd omladozni kezdett. Az ablakok betörtek… Kiszaladtam és láttam, hogy a szomszédom háza teljesen megsemmisült. Hallottam, ahogy a törmelék alól emberek kiáltoznak.”- mondta el a túlélő.

A túlélők kiásása közben egy nehézfegyverzettel ellátott helikopter egy második támadást indított.

A két hónapos kisfiamat tartottam a kezemben, akit meg kellett mentenem. A becsapódás következtében azonban elestem és elejtettem… Egy gödörbe estem, amit a légicsapás vájt a földbe. Ez mentett meg. Az anyám, a nagynéném, a feleségem és gyermekeim – a lányom, aki négy éves volt és a fiam, aki kettő és fél –mind meghaltak. Egy asszony és a fia, akiket én mentettem meg, meghaltak. Mindenki meghalt, csak én nem.” – mondta.

A túlélő azt is elmondta, hogy a kurd Népvédelmi Egységek egyik parancsnoka, akivel a falubéliek a támadást követően beszéltek, korábban figyelmeztette a koalíciós erőket, hogy a térségben civilek is tartózkodnak.

A támadás a feltételezések szerint az Iszlám Állam harcosainak egy csoportjára irányult, akik egy faluszéli házba költöztek öt nappal a támadást megelőzően. Később még több harcos csatlakozott hozzájuk.

A civil áldozatokat számát alátámasztó bizonyítékok ellenére a CENTCOM nem vállalt felelősséget, ugyanakkor azt beismerte, hogy a szóbanforgó időben és a szóban forgó területen légicsapásokat hajtottak végre. Tisztázatlan, hogy a CENTCOM által azonnali hatállyal lefolytatott vizsgálat milyen eredménnyel járt.

Az aleppói kormányzóság területén Atmehben 2015. augusztus 11-én végrehajtott légitámadás eltalált egy épületet, amelyet egy fegyveres csoport aknavetők gyártására használt. A támadásban azonban két közeli civilek lakta ház is megsemmisült. Nyolc civil életét vesztette, közülük hat gyermek, négy és tizenhét év közöttiek voltak. Ellentmondásosak az információk arra vonatkozóan, hogy a tíz fegyveres harcos meghalt-e a támadásban. A CENTCOM elismerte a légicsapás tényét, de tagadta, hogy az civil áldozatokkal járt volna.

Az Amnesty International által megszerzett és megvizsgált műholdfelvételek azt mutatják, hogy a két civilek lakta ház és a fegyveresek által használt ház teljes mértékben megsemmisült.

Talha al-Amouri szemtanú azt mondta az Amnesty Internationalnek, hogy a légicsapás idején nyolc hónapos terhes sógornője – öt a támadás során életét vesztett gyermek anyja - a támadás következtében halott csecsemőt hozott a világra. A szemtanú elmondta, hogy testvérével egy közeli boltba mentek, majd mire visszaértek, a gyerekeket kőtörmelékekkel beborítva találták.

Hogy lehet, hogy a lőszergyárról tudtak, de arról nem, hogy civil otthonok is voltak a közelben? “ – kérdezte.

Bár ez a támadás egy legitim katonai célpont ellen irányult, szomszédos otthonokat is elpusztított és nyolc civil áldozatot követelt, így aránytalan támadásként minősíthető.

A célpontok közelében található civil otthonokra tekintettel tisztázni kellett volna, hogy a támadás jelentős veszélynek teszi ki a civileket a másodlagos robbanások következtében. Az amerikai hatóságoknak meg kellett volna tenniük a szükséges lépéseket a kockázat minimalizálása érdekében, ideértve egy lehetőség szerinti figyelmeztetés kiadását vagy a támadás elhalasztását addig, amíg a civilek megfelelő védelmet nem kapnak, vagy ha a támadás valószínűsíthetően aránytalan sérelemmel jár, úgy annak visszavonását.

Miközben az iraki Moszul városának az Iszlám Államtól történő visszafoglalása a második hete tart, egyre nő az ott élő civilekért érzett aggodalom. Az amerikaiak vezette koalíciós erők légi és szárazföldi támogatást nyújtanak a hadművelet sikere érdekében.

Mivel az amerikaiak vezette koalíció Moszul visszafoglalását célzó légicsapásainak száma növekszik, még sürgetőbbé válik, hogy a CENTCOM teljes mértékben átláthatóvá váljon civileket is érintő katonai beavatkozásai tekintetében. Kritikus fontosságú, hogy a CENTCOM betartsa a nemzetközi humanitárius jog szabályait, ideértve valamennyi lehetséges óvintézkedés megtételét a károk minimalizálására a civilek, otthonok és az infrastruktúra védelme érdekében.”- mondta Lynn Maalouf.

Feltehetőleg több mint kétszáz szíriai civil vesztette életét a koalíció Mandzsib városának Iszlám Államtól való visszafoglalását célzó támadásaiban. Mandzsib sokkal kisebb volt, mint Moszul.

Az Amnesty International korábbi Pakisztánra és Afganisztánra vonatkozó kutatásai is azt mutaták, hogy az amerikai hadsereg nem folytatott le hatékony vizsgálatot a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekményekkel összefüggésben, és a civil áldozatokat érintő felelősségét sem ismerte el.

A civil áldozatokat és a nemzetközi humanitárius jogsértéseket felderítő vizsgálatok elégtelenek, nem felelnek meg a nemzetközi sztenderdeknek, és éles ellentétben állnak a Barack Obama elnök által 2016 júliusában kiadott elnöki rendeletben foglalt, az amerikai katonai hadműveletek során a civilek megóvására vonatkozó vállalásokkal. A beismerés vagy a jóvátétel hiánya is ellentétben áll az elnöki rendeletben megfogalmazott elvekkel, amelyek a hadműveletek után vizsgálatot, részvétnyilvánítást és kompenzációt írnak elő az Egyesült Államok számára.

Háttér

Az Amnesty International kutatásokat végzett a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogsértések vonatkozásában, megállapításait pedig közzétette, többek között a szíriai konfliktus más résztvevői által elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vonatkozásában is:

Fotógaléria