Az Európai Bizottság roma gyerekek szisztematikus diszkriminációja miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásának egyszer és mindenkorra véget kell vetnie a generációk óta tartó igazságtalanságnak az országban – áll a European Roma Rights Centre és az Amnesty International közleményében.

A döntés azután született, hogy emberi jogi szervezetek – köztük a European Roma Rights Centre és az Amnesty International  – kimerítő bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy a roma gyerekek állandósult diszkrimináció és szegregáció áldozatai a magyar oktatási rendszerben.

A magyar kormánynak figyelembe kell vennie az Európai Bizottság felszólítását, és azonnali lépéseket kell tennie, hogy véget vessen a roma tanulókkal szemben tapasztalható súlyos előítéleteknek az ország iskoláiban.

Végre történik valami ezeknek az alapvető emberi jogsértéseknek az ügyében, amelyek ellehetetlenítik a roma gyerekek számára a hozzáférést a minőségi oktatáshoz. Az Európai Bizottság szerint ami sok az sok, és nem tűri tovább a magyar iskolákban tapasztalható szisztematikus diszkriminációt és szegregációt” - mondta Iverna McGowan, az Amnesty International európai irodájának vezetője.

A Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás az Európai Bizottság mechanizmusa, amelynek célja biztosítani, hogy a tagállamok jogszabályai és joggyakorlata megfeleljen az uniós szabályoknak. 2014 óta két alkalommal indítottak ilyen eljárást az EU antidiszkriminációs szabályainak megsértése miatt, hogy felszámolják a roma gyerekek oktatáshoz való hozzáférését ellehetetlenítő intézkedéseket Csehországban és Szlovákiában.

Ha a magyar kormány elmulasztja orvosolni a Bizottság által megnevezett problémákat és nem vet véget a jogellenes helyzetnek, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, amely komoly szankciókkal sújthatja az országot.

A Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás a magyar oktatási rendszerben tapasztalható állandósult szegregációt alátámasztó bizonyítékok következménye: a roma gyerekek 45 százaléka jár Magyarországon szegregált osztályokban vagy iskolákba. Emberi jogi szervezetek, köztük a European Roma Rights Centre, több szegregációs ügyet is vitt már bíróságok elé.

Annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága, hazai bíróságok és az Egyenlő Bánásmód Hatóság több döntése is kimondta, hogy az iskolai szegregáció jogellenes, mégsem történt semmilyen intézkedés a hatóságok részéről annak felszámolására. Ellenkezőleg, a bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy a magyar kormány egyenes szándéka, hogy még nagyobb legyen a faji szegregáció mértéke a magyar iskolarendszerben.

“Annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egyértelműen kimondta, hogy Magyarországnak véget kell vetni az iskoláiban a hozzám hasonló romákat érintő faji alapú szegregációnak, a magyar hatóságok szándékosan lehetetlenítenek el több ezer gyereket egy előítéletes oktatási rendszerben” - mondta Dorde Jovanovics a European Roma Rights Centre elnöke.

A szegregáció soha nem vezet egyenlőséghez, a Magyarország által a roma gyerekekkel szemben alkalmazott agresszív hátrányos megkülönböztetés pedig esélyt sem ad nekik a boldogulásra, csak a nélkülözés és szegénység csapdájában tart egy újabb generációt.”

Most a magyar kormány felelőssége, hogy konkrét és azonnali lépéseket tegyen az iskolai szegregáció felszámolására, és biztosítsa minden roma gyerek számára az oktatáshoz való jogot az ország nemzetközi és regionális emberi jogi kötelezettségeivel összhangban.