A kivégzések száma világszerte drámaian nő – az Amnesty International az elmúlt 25 évben tavaly dokumentálta a legmagasabb számot. Az összes kivégzés közel 90 százalékát három országban – Iránban, Pakisztánban és Szaúd-Arábiában – hajtották végre. Miután 2015-ben újabb négy ország törölte el a halálbüntetést, most először a világ nagyobb része nem alkalmazza a legsúlyosabb büntetést.

Töltsd le jelentésünket!

A dokumentált kivégzések száma világszerte olyan mértékben emelkedett, hogy 2015-ben több emberen hajtottak végre halálbüntetést, mint az elmúlt 25 év bármelyikében. A növekedés mögött nagyrészt Irán, Pakisztán és Szaúd-Arábia áll – mutatott rá a halálbüntetés világszerte történő alkalmazásáról szóló jelentésében az Amnesty International.

2015-ben legalább 1634 embert végeztek ki. Ez a tavalyi évhez képest több mint 50 százalékos emelkedést jelent. Az Amnesty International 1989 óta egyetlen évben sem jegyzett fel ilyen sok kivégzést. Ebbe az összesítésbe nem tartozik bele Kína, ahol valószínűleg emberek ezreit végzik ki, viszont államtitokként kezelik a halálbüntetésekről szóló adatokat.

„A kivégzések számának tavalyi emelkedése mélységesen felkavaró, az elmúlt 25 év egyikében sem hajtottak végre világszerte ennyi halálbüntetést. A kormányok 2015-ben továbbra is kíméletlenül fosztottak meg embereket az életüktől, arra a hamis feltevésre alapozva, hogy a halálbüntetésnek hála nagyobb biztonságban vagyunk” – mondta Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára. „Iránban, Pakisztánban és Szaúd-Arábiában példátlan mennyiségben, gyakran rendkívül tisztességtelen tárgyalást követően végeztek ki embereket. A mészárlásnak véget kell vetni.”

„A halálbüntetést alkalmazó országok szerencsére egy csekély, egyre inkább elszigetelt kisebbséghez tartoznak. Az államok többsége felhagyott a kivégzésekkel, 2015-ben pedig újabb négy ország iktatta ki jogrendjéből ezt a barbár büntetést.

Növekedés Irán, Pakisztán és Szaúd-Arábia miatt

A kivégzések száma leginkább a fenti három ország miatt növekedett világszerte: 2015-ben együttesen az összes kivégzés 89 százalékát hajtották végre (kivéve Kínát).

Pakisztán folytatta az intézményesített öldöklést, amelyet azzal kezdett, hogy 2004 decemberében eltörölte a civil személyek kivégzésére felállított moratóriumot. 2015-ben több mint 320 embert küldtek bitófára, amely az Amnesty International által Pakisztánban valaha feljegyzett legmagasabb szám.

Iránban 2015-ben legalább 977 embert végeztek ki, a tavalyi 743-hoz képest, jellemzően kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az ország az egyik utolsó hely a világon, ahol fiatalkorú bűnelkövetőket is kivégeznek, súlyosan megsértve ezzel a nemzetközi jogot. Tavaly legalább négy olyan embert végeztek ki, aki a bűnelkövetéskor nem töltötte be a 18. életévét.

Szaúd-Arábia tavaly 158 kivégzést hajtott végre, vagyis 76 százalékkal többet, mint 2014-ben. A halálraítéltek többségét lefejezték, az ítéleteket sokszor kivégzőosztagok hajtották végre. A holttesteket esetenként nyilvánosan közszemlére tették.

A kivégzések száma más országokban, például Egyiptomban és Szomáliában is jelentősen megugrott.

Míg 2014-ben 22, 2015-ben már 25 ország hajtott végre halálbüntetést. Tavaly legalább hat olyan országban végeztek ki embereket, ahol 2014-ben egyetlen halálbüntetést sem hajtottak végre. Csádban például több mint egy évtized után most először történt ilyen.

2015-ben világszerte (sorrendben) Kínában, Iránban, Pakisztánban, Szaúd-Arábiában és az USA-ban végezték ki a legtöbb embert.

Több országban – például Kínában, Iránban és Szaúd-Arábiában – végeztek ki embereket olyan bűncselekményekért (kábítószer-csempészés, korrupció, „házasságtörés” és „istenkáromlás”), amelyek a nemzetközi jogi normák szerint nem számítanak „különösen súlyosnak”, vagyis a nemzetközi jog szerint nem büntethetőek halállal.

A végletek éve

A 2015-ös visszaesés ellenére a világ továbbra is a halálbüntetés eltörlése felé halad. Tavaly olyan fejlemények is történtek, amelyek reményt adtak és megmutatták, hogy a halálbüntetéshez ragaszkodó országok egy elszigetelt kisebbséghez tartoznak.

2015-ben négy ország teljesen kiiktatta jogrendszeréből a halálbüntetést: Fidzsi, Madagaszkár, a Kongói Köztársaság és Suriname. Mongólia is új büntető törvénykönyvet fogadott el, melynek értelmében 2016-tól nem alkalmaznak halálbüntetést.

A világ országainak többségében – 102 országban – most először szűntek meg teljesen a kivégzések. Összességében világszerte 140 ország jogrendszere vagy gyakorlata tiltja a halálbüntetés alkalmazását.

„2015 a végletek éve volt, egyaránt láttunk nagyon nyugtalanító és reményt adó fejleményeket is. Négy ország teljes mértékben eltörölte a halálbüntetést, ami azt jelenti, hogy immáron a legszörnyűségesebb büntetés a világ nagyobb részén tiltott” – mondta Salil Shetty. „Bármit is mutassanak a rövid távú visszaesések, a hosszú távú trend világos: a világ elhagyja a halálbüntetést. Azoknak az országoknak, amelyek továbbra is kivégzéseket hajtanak végre, rá kell jönniük, hogy a történelem rossz oldalán állnak, és el kell törölniük a legkegyetlenebb és legembertelenebb büntetési formát.”

REGIONÁLIS ÖSSZEFOGLALÓ

Észak- és Dél-Amerika

Észak- és Dél-Amerika továbbra is a halálbüntetés eltörlése felé haladt. Immáron hét egymást követő évben egyedül az USA-ban hajtottak végre kivégzéseket, tavaly összesen 28-at, 1991 óta a legkevesebbet. A kiszabott halálbüntetések száma 52 volt, az 1977 óta feljegyzett legalacsonyabb szám. Pennsylvania tagállam moratóriumot hirdetett a kivégzésekre, vagyis összességében már az USA 18 tagállama törölte el a halálbüntetést.

A régióban az Egyesült Államokon kívül kizárólag Trinidad és Tobagóban hajtottak végre halálos ítéleteket.

Ázsia és a Csendes-óceáni térség

Az ázsiai és a csendes-óceáni régióban 2015-ben nagyot nőtt a kivégzések száma, főleg Pakisztán miatt, ahol az Amnesty International által a régióban rögzített összes kivégzés majdnem 90 százaléka történt (Kínát leszámítva). Banglades, India és Indonézia 2015-ben szintén folytatta a kivégzések végrehajtását. Indonéziában tavaly 14 emberen hajtottak végre halálbüntetést kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A világon a legtöbb embert továbbra is Kínában végzik ki. Az Amnesty International szerint 2015-ben emberek ezreit ítéltek halálra, további ezreket pedig kivégeztek. Egyes jelek szerint az elmúlt években csökkent a Kínában végrehajtott halálbüntetések száma, de az azt övező titkolózás miatt erről lehetetlen megbizonyosodni.

Európa és Közép-Ázsia

A régióban Fehéroroszország egyedüliként alkalmazza a halálbüntetést. Bár 2015-ben kivégzés nem történt, legalább két embert ítéltek halálra.

A Közel-Kelet és Észak-Afrika

Holott a régió már korábban is komoly aggodalmakra adott okot, 2015-ben még tovább emelkedett a halálbüntetések száma. Izraelt és Ománt kivéve a régió minden országában szabtak ki halálos ítéletet, kivégzés pedig nyolc országban történt. Legalább 1196 embert végeztek ki, főként Iránban és Szaúd-Arábiában a zavargásokkal összefüggésben. Ez 26 százalékos emelkedést jelent a 2014-ben rögzített adatokhoz képest. A régióban történt összes kivégzés 82 százaléka Iránban történt.

Szubszaharai Afrika

A régióban egyaránt tapasztaltunk pozitív és negatív fejleményeket. Madagaszkár és a Kongói Köztársaság eltörölte a halálbüntetést, a kiszabott halálos ítéletek száma pedig – főleg a Nigériában tapasztalt csökkenésnek köszönhetően – tavaly a 2004-ben feljegyzett 909-ről 443-ra zuhant.

Némileg csökkent a kivégzettek száma is, a tavaly feljegyzett 46-ról 43-ra. Csád azonban több mint tíz év után ismét halálbüntetést hajtott végre, amikor augusztusban 10 feltételezett Boko Haram tagot kivégzőosztag elé állítottak.

Az Amnesty International kivétel nélkül minden esetben ellenzi a halálbüntetés kiszabását, tekintet nélkül a bűncselekmény mibenlétére vagy körülményeire, a vádlott bűnösségére vagy ártatlanságára, illetve a kivégzés módjára. A halálbüntetés sérti az élethez való jogot, ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata meghatározza. Ez a létező legkegyetlenebb, legembertelenebb és legmegalázóbb büntetés. Semmiféle bizonyíték nem támasztja alá, hogy a halálbüntetés más büntetési formáknál hatékonyabb az elrettentésben.