A világ vezetőinek Londonban ezen a héten a Szíriáról szóló magas szintű konferencián el kell kötelezniük magukat egy ambiciózus és átalakított új, több millió dolláros megállapodás mellett a szíriai menekültek és a régióbeli befogadó országok megsegítésére – mondta ma a több mint 90 humanitárius és emberi jogi csoportot tömörítő globális koalíció.

A koalíció – amely olyan szervezeteket foglal magába, mint a Malala Alap, az Oxfam és az Amnesty International – úgy ítéli meg, ahhoz, hogy az Anglia, Németország, Norvégia, Kuvait és az ENSZ által szervezett konferencia sikeres legyen, egy merész, új tervvel kell előállnia a szíriai menekültek és azon közösségek számára, amelyek befogadták őket.

Ahogy a válság a hatodik évébe lép és a folyamatos szenvedés történelmi léptékeket ér el mértékében és intenzitásában is, a hadviselő felek továbbra is háborús bűnöket követnek el, beleértve a civilek bekerítését és támadását. 13,5 millió ember szorul sürgős segélyre Szíriában és átlagosan 50 szír családnak kellett elhagynia az otthonát minden nap minden órájában, amióta a konfliktus 2011-ben kirobbant.

Nem lesz elegendő a több pénz ígérete, bár erre sürgősen szükség van” – mondta Dr. Rouba Mhaissen, a Sawa for Development and Aid alapítója. „Londonnak a nemzetközi válasz mértékét és ambícióit illetően egy lépésváltást kell képviselnie. Öt év után itt az ideje, hogy tovább menjünk a csepegtetve adagolt, elégtelen humanitárius segítségnyújtáson. A kormányoknak többet kell tenniük, hogy segítsenek a szíreknek, hogy méltóságteljesebb életet élhessenek, és a befogadó közösségeken is enyhítsék a megterhelést a szomszédos országokban. Tiszteletben kell tartani a menekültek jogait, és biztosítani kell nekik a lehetőséget, hogy dolgozhassanak és taníttathassák a gyerekeiket.

A koalíció kifejezetten kérte a konferenciát, hogy: hozzon létre egy jelentős új, többéves finanszírozást; nyisson új társulásokat a kormányok, a pénzügyi intézmények, a magánszektor és a civil társadalom között; fektesse le az alapjait a majdani fellendülésnek és növekedésnek. Emellett foglalkoznia kell azokkal a kérdésekkel Szírián belül, amelyek a szenvedést okozzák, beleértve a válogatás nélküli támadásokat, a bekerítést és a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés megakadályozását.

A szírek egy törvény és vég nélküli háborúval néznek szembe” – mondta David Miliband, a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság elnök-vezérigazgatója. „A bekerített Madaya városában zajló legutóbbi megrázó jelenetek és a szomszédos államokon lévő növekvő nyomás cselekvésre kell hogy ösztönözze a politikai vezetőket. A szír nép szenvedése egy globális cselekvésre való felhívás kell hogy legyen a humanitárius segítségnyújtásra és politikai cselekvésre, hogy a háború véget érjen.”

Az ENSZ 7,73 milliárd amerikai dollárt kér a szíriai válság kezelésére, míg a regionális kormányok nemzeti terve további 1,2 milliárd dollárt igényel. Tavaly az ENSZ kérésének kevesebb mint 60 százalékát támogatták. A konferencia résztvevőinek idén jobban kell teljesítenie és biztosítaniuk kell, hogy az ENSZ és a befogadó országok megkapják a pénzt, amire szükségük van, hogy támogassák a konfliktus által érintetteket. Ezt a pénzt ki kellene egészíteni a magánszektor beruházásaival és a pénzügyi intézmények elkötelezettségével, hogy ösztönözzék a gazdasági növekedést és munkahelyeket hozzanak létre.

Egy hatalmas, kollektív erőfeszítésre van szükség, hogy segítsék a régió gazdaságainak megerősítését, különösen Libanonét és Jordániáét” – mondta Dr. Ahmad Tarakji, a Szíriai Amerikai Orvosi Társaság (SAMS) elnöke. „A szír menekülteknek reményre van szükségük és meg kellene kapniuk az esélyt a saját jövőjük felépítésére. A jogaikat tiszteletben kell tartani, és meg kellene kapniuk a lehetőséget a munkára és a gyerekeik taníttatására. Eközben a megnőtt támogatás nem mentesíti a régión kívüli országokat a felelősség alól, hogy előtérbe helyezzék a civilek védelmét és véget vessenek a Szírián belüli konfliktusnak, illetve áttelepítsenek szír menekülteket és biztosítsák, hogy azok, akik menedéket keresnek Európában, azt biztonságosan és tisztességesen tehessék.”

A koalíció szerint bármely a konferenciáról szátmazó új terveknek a következőket kell tartalmaznia:

  • Jelentős további, több évre terjedő finanszírozás létrehozása, hogy a menekültek és a befogadó országok azonnali és hosszú távú igényeit kielégítsék;

  • Civilek védelmének növelése Szírián kívül és belül, beleértve, hogy vessenek véget az otthonokat, iskolákat és orvosi létesítményeket ért támadásoknak, az ostrom taktikának és a humanitárius segítségnyújtás akadályozásának;

  • Tegye lehetővé a menekülteket befogadó országoknak, hogy felszámolják azokat az akadályokat, amelyek gátolják a menekültek munkavégzését és az alapvető, lényeges szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mint például az egészségügyi ellátás;

  • Elköteleződés amellett, hogy minden szír menekült gyermek, és azon közösségek gyermekei, akik befogadták őket, minőségi és biztonságos oktatást kapjanak a következő tanévtől;

  • Nemzetközi pénzügyi intézmények és üzleti vezetők számára lehetőség biztosítása arra, hogy befektessenek a régió gazdasági fellendülésébe és növekedésébe;

  • Léptessék életbe a koordinációs és elszámoltathatósági mechanizmusokat, hogy a tervet hatékonyan kivitelezzék;

  • Viselje szívén a menekültek, a konfliktus által érintett szírek, és a szegény befogadó közösségek jogait és igényeit.

Csak a harcok befejezése és egy egyeztetett politikai megoldás lesz képes véget vetni a szírek szenvedésének, ezért fontos, hogy a nemzetközi kormányok szorgalmazzák a megállapodásokat Genfben a szír béketárgyalásokon” – mondta Jan Egeland, a Norvég Menekültügyi Főtanács főtitkára. „De addig is elkerülhetetlen, hogy befektessünk a civil lakosság reményébe, taníttatásába és a megélhetésének biztosításába, és megnyissuk az utat egy jóval stabilabb jövő számára.