Az Amnesty International és az Omega Research Foundation ma közzétett friss jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy Európai Uniós székhelyű vállalatok továbbra is számos olyan biztonságtechnikai felszereléssel kereskednek, amelyek bántalmazásra és kínzásra használhatóak. Erre azért van lehetőségük, mert mindig találnak kibúvót az ilyen termékek kereskedelmét korlátozó évtizedes európai szabályozás alól.

Töltsd le jelentésünket!

A Cselekedni kell: A halálbüntetésre és kínzásra alkalmas eszközökkel való kereskedelem felszámolása Európában (Grasping the nettle: Ending Europe’s trade in execution and torture technology) című jelentés részletesen bemutatja ezeket a kiskapukat, és pontosan meghatározza az EU-s intézmények és tagállamok számára, hogyan lehet és kell ezeket megszüntetni. A jelentést azért május 28-án mutatják be, mert az Európai Parlament a 2006 óta hatályban lévő „egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló rendelet” módosító javaslatait ekkor tárgyalja.

Európa hosszú utat tett meg annak érdekében, hogy felszámolja a kivégzés és kínzás során alkalmazható eszközökkel és technológiákkal való kereskedést” – mondta Marek Marczynski, az Amnesty International katonai-, biztonsági-, valamint rendőrségi ügyekkel foglalkozó vezető szakértője. „Azonban, ahogy arra az új jelentés is rámutat, még mindig vannak kiskapuk. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tilalmak és korlátozások ellenére a vállalatok még mindig profitálhatnak más emberek nyomorúságából. Ha Európa valóban véget akar vetni a kínzásnak és a halálbüntetésnek, akkor sürgősen be kell zárnia ezeket a kiskapukat.”

2006 óta az EU rendelkezik az egyetlen regionális mechanizmussal a világon, amely igyekszik betiltani, illetve korlátozni a kínzás és halálbüntetés során alkalmazható eszközök kereskedelmét.

A rendelet hatályba lépését követően az Amnesty International és az Omega rávilágított végrehajtásának gyenge pontjaira. Az elmúlt években az EU arra törekedett, hogy megszüntesse ezeket a hiányosságokat, például azzal, hogy nagy mértékben bővítette a tiltott vagy szigorúan ellenőrzött termékek listáját.

Az Európai Bizottság további javaslatokat nyújtott be a rendelet megszilárdítására, melyekről épp most tárgyalnak a tagállamok és az Európai Parlament. Az Amnesty International és az Omega támogatja ezeket a javaslatokat és szorgalmazza az elfogadásukat.

Ugyanakkor a két szervezet új jelentése szerint ezek a javaslatok még mindig hiányosak, így továbbra is lehetővé teszik az EU-s vállalatok számára, hogy:

  • közreműködjenek a biztonságtechnikai felszerelések eladásában és nem uniós országokba való eljuttatásában, amennyiben az üzletet az EU határain kívül bonyolítják és az áruk nem érintenek európai területet;

  • nyíltan terjesszék a korábban betiltott felszereléseket – ketreces ágyakat (ketrecszerű szerkezet ágykeretbe építve), testre illesztett elektromos sokkolókat és egyéb fogva tartásra szolgáló eszközöket – EU-s fegyvervásárokon- és kiállításokon, valamint az interneten;

  • olyan felszereléseket adjanak el a rendőrségnek, amelyek nem megfelelőek a bűnüldözési tevékenységek végrehajtására – például kábítópisztolyok, sokkoló botok vagy sokkoló pajzsok;

  • nem helyénvaló segítséget nyújtsanak a rendőrségnek és a katonai erőknek – például olyan technikákra képezzék ki őket, amelyek bizonyos esetekben hozzájárulhatnak a kínzáshoz és más embertelen bánásmódhoz; valamint

  • új eszközöket, illetve technológiákat dobjanak piacra, még akkor is, ha ezek halálbüntetéshez, kínzáshoz és más embertelen bánásmódhoz is felhasználhatóak.

Bár a Bizottság javaslatai fontosak, számos esetben mégsem elég hatékonyak a rendelet, valamint a velejáró ellenőrzőrendszer gyengeségeivel és kiskapuival szemben. Ha az Európai Parlament és a tagállamok nem kezdenek el azonnal foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, akkor elszalasztják azt a ritka lehetőséget, hogy kellően megerősítsék az ellenőrzőrendszert és megszüntessék a kiskapukat, melyeket a gátlástalan kereskedők egyelőre kényelmesen kihasználhatnak” – nyilatkozta Dr. Michael Crowley, az Omega Research Foundation munkatársa. „Itt az ideje, hogy az Európai Unió végre cselekedjen, és felszámolja a kínzás során alkalmazható eszközök kereskedelmét Európában.”

Háttér

Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet hatálybalépésével az EU korábban soha nem látott, kötelező érvényű kereskedelmi szabályozást vezetett be a halálbüntetések, kínzás és egyéb kegyetlen bánásmód során alkalmazott eszközök („kínzóeszközök”) egész sorára, amelyek azonban eddig rendszerint nem szerepeltek az EU tagállamok katonai, kettős-felhasználású vagy stratégiai export-szabályozási listáin.

Az Amnesty International és az Omega Research Foundation már 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben is közzétett egy-egy jelentést, melyekben felhívták a figyelmet az EU-s szabályozás kiskapuira, illetve az EU tiltott és ellenőrzött árukat felsoroló két listájának hiányosságaira, melynek eredményeképp folytatódhatott a „kínzóeszközök” kereskedelme.

A 2010-es jelentés körüli EU-s szintű összefogás eredményeképp az Európai Bizottság 2011-ben a két lista kibővítéséről döntött, hogy azokra felvegyenek olyan további eszközöket, mint a testre illesztett sokkoló eszközök, tüskés botok vagy néhány halálos injekcióként használt szer. Szakértők szerint ez azonban továbbra is kevés volt ahhoz, hogy gátat szabjanak a kereskedelemnek, ezért a Bizottság a rendelet minden részletére kiterjedő vizsgálatot indított.

A 2014. július 16-án bevezetett 775/2014-es számú bizottsági végrehajtási rendelet tovább bővítette a rendelet hatásköre alá tartozó tiltott és ellenőrzött áruk listáját.

Az Amnesty International és az Omega legfrissebb jelentése felhívja a figyelmet azokra a megmaradt kiskapukra, melyeket sürgősen be kell zárni. Célja, hogy az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottság (DROI) május 28-án, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) következő hetekben esedékes vitáinak alapjául szolgáljon. Az INTA tagja, Marietje Schaake parlamenti képviselő (Hollandia, Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Párt – ALDE), míg a DROI részéről Barbara Lochbihler (Németország, Zöldek/Európai Szabad Szövetség – Greens/EFA) hirdet eredményt. Az EU egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló rendeletének a jelenlegi vita során tett módosító javaslatairól a későbbiekben a Bizottság is szavaz majd, végül pedig az Európai Parlament még ebben az évben, plenáris ülés keretein belül fog dönteni esetleges jóváhagyásukról.