Az Amnesty International üdvözli, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) elfogadta Deborah Schembri április 22-i jelentésében megfogalmazott úttörő javaslatát a transznemű emberek jogainak védelme érdekében.

Április 22-én a PACE elsöprő többséggel megszavazta, hogy felszólítja a tagállamokat a diszkrimináció és gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelemre, továbbá arra, hogy a megfelelő intézkedésekkel biztosítsák a jogi nem elismerését, illetve a nemváltoztatás lehetőségét, amely betetőzése annak a folyamatnak, amiért az Amnesty International is régóta harcol.

A határozat felszólítja az Európa Tanács tagállamait, hogy vessenek véget a nemi identitáson alapuló diszkriminációnak, megvalósítva ezzel a nemzetközi emberi jogi normákat, beleértve az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlatát.

Ami a gyűlölet-bűncselekményeket illeti, a PACE egy olyan törvény megalkotására szólította fel a tagállamokat, amely különleges védelmet nyújt a transznemű emberek számára a transzfób bűncselekményekkel és atrocitásokkal szemben, továbbá felszólította őket, intézkedjenek a rendőrök és bírósági dolgozók speciális képzéséről, hogy azok megfelelő bánásmódban részesíthessék az érintett áldozatokat. Ami a jogi nem elismerését illeti, a PACE szorgalmazta, hogy töröljék el a sterilizálást és a többi olyan kötelező orvosi beavatkozást – például a mentális betegség diagnózisát –, amely jelenleg szükséges a nemváltoztatáshoz, és dolgozzanak ki egy gyors, átlátható, az önrendelkezési jogon alapuló és minden transznemű ember számára hozzáférhető eljárást. A tagállamokat továbbá arra is ösztönözték, vegyék fontolóra annak lehetőségét, hogy a személyazonosító okmányokban egy harmadik nemet is fel lehessen tüntetni. Ezenfelül a határozat megköveteli, vessenek véget annak, hogy a betegségek nemzeti és nemzetközi osztályozásában a mentális betegek közé sorolják a transznemű embereket, illetve tegyék elérhetővé számukra a nemváltoztatáshoz szükséges kezeléseket és az egészségügyi ellátást.

Az Amnesty International üdvözli, hogy a PACE határozata figyelembe vette szervezetünk aggályait és javaslatait különösen a transznemű emberek jogi nemének elismerését illetően. Most már Európa országain a sor, hogy cselekedjenek és megtegyék a szükséges intézkedéseket a transznemű emberek ellen irányuló diszkrimináció és más jogsértő bántalmazások felszámolásához. Írországnak – Dánia és Málta példáját követve abban, hogyan tehető a jogi nem elismerésének folyamata gyorssá, átláthatóvá és hozzáférhetővé – biztosítania kellene, hogy a jogi nem elismeréséről a parlament elé terjesztett törvényjavaslat ne korlátozza túlságosan a kiskorúakat, illetve azt, hogy az átalakulást ne kösse olyan feltételekhez, mint például az orvosi igazolás. Hasonlóképpen Norvégiának is sürgősen fontolóra kellene vennie szakértői bizottságának április 10-i javaslatát, amely átfogó reformot javasol, hogy az önrendelkezési jog érvényesülése érdekében gyorssá, elérhetővé és átláthatóvá lehessen tenni a jogi nem elismerésének folyamatát.