Az Amnesty International sajnálattal veszi tudomásul a szlovák büntető igazságszolgáltatás kudarcát, hogy igazságot szolgáltasson annak a hat roma fiúnak, akiket 2009-ben brutálisan bántalmaztak egy rendőrállomáson.

HN

Egy öt évig tartó bírósági eljárás után, 2015. február 27-én a Kassai Járásbíróság felmentette mind a tíz jelenlegi és egykori rendőrtisztet, akik ellen azért indítottak eljárást, mert hat roma fiút bántalmaztak 2009 márciusában a kassai rendőrőrsön. Az ügy 2009 áprilisában vált ismertté, amikor az eseményekről készült videofelvétel kiszivárgott.

Az Amnesty International örömmel fogadja az ügyész fellebbezését a bíróság határozata ellen.

A szlovák kormánynak biztosítania kell a rendőrség teljes együttműködését, illetve azt, hogy az ügyésznek lehetősége legyen teljesen végigvinni az ügyet.

Az Amnesty International és más nemzeti és nemzetközi emberi jogi szervezetek kutatásai szerint a romák gyakran esnek áldozatul intézményi diszkriminációnak Szlovákiában, sokszor bántalmazzák őket, és gyaran részesülnek kegyetlen, embertelen bánásmódban a rendőrség által is.

Az ügyben érintett hat roma fiút – az eset idején 11 és 15 év közöttiek – rendőrtisztek bántalmazták 2009. március 21-én. Miután letartóztatták őket annak gyanújával, hogy kiraboltak és megsebesítettek egy idős nőt egy bevásárlóközpontban, a fiúkat a dél-kassai rendőrőrsre vitték. A médiába kiszivárgott, és az Amnesty International által is megvizsgált videofelvétel, valamint az áldozatokat képviselő civil szervezet, a Polgári és Emberi Jogok Központja (Poradòa pre obèiannske a l’udské práva) szerint a roma fiúknak – testi fenyítéstől való fenyegetettség és fizikai bántalmazás mellett – megparancsolták, hogy üssék meg egymást és csókolózzanak, végül pedig meztelenre kellett vetkőzniük több rendőrtiszt szeme láttára, akik eközben fotókat készítettek róluk. A rendőrök emellett töltött fegyverekkel és felhergelt rendőrkutyákkal tartották rettegésben őket. Néhány cselekményt mobiltelefonnal felvettek. A felvételen hallható az is, ahogy a fiúkkal kiabáltak, és faji alapon gyalázták őket.

A média szerint a Kassai Járásbíróság a felmentő ítéletben úgy határozott, hogy „nincs elegendő [bizonyíték] ahhoz, hogy a vádlottak bűnösnek nyilváníthatóak legyenek, sőt, az sem bizonyítható kétségbe vonhatatlanul, hogy a történtek az ügyész állításának megfelelően mentek végbe”. A bíróság érvelése szerint az ügyész nem tudta bebizonyítani, hogy az állítások megfelelnek a valóságnak, rámutatva ezzel bizonyos látszólagos ellentmondásokra a roma áldozatok és gyámjaik vallomásaiban. A bíróság nem fogadta el bizonyítékként a videofelvételt, mondván: a felvétel eredete nem lett tisztázva, és annak készítője sem lett azonosítva. A bíróság emellett kijelentette, hogy a videó képei nem elég egyértelműek, és nem egy összefüggő felvételből áll.

2009 nyarán a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Ellenőrzési és Felügyeleti Osztálya nyomozásba kezdett. Ennek eredményei alapján 2010 tavaszán a legfőbb ügyész vádat emelt tíz rendőrtiszt ellen, többek között faji alapon elkövetett hivatali hatalommal való visszaélésért, néhányukat emellett bántalmazással is megvádolták. A nyomozás alatt a rendőrtisztek végig tagadták bűnösségüket, és visszautasították, hogy tanúvallomást tegyenek.

A bírósági eljárás közel öt évig tartott. Az eljárásban való késlekedést a bíróság az egyik vádlott elhúzódó betegeskedésével indokolta, valamint azzal, hogy a bizottságban az egyik bíró leváltásra került.

Az Amnesty International továbbra is aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az áldozatok majdnem hat évvel a bántalmazásuk után sem részesültek jogorvoslatban az elszenvedett sérelmeikért.

Az Amnesty International úgy véli, hogy a roma fiúk rendőrség általi bántalmazása Szlovákia nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek egyértelmű megsértése. Ezek tiltanak mindenféle kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot vagy olyan büntetést, amelyhez hasonlót a videóban lehet látni – ideértve az Emberi Jogok Európai Egyezményét; A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát; A kínzás és más kegyetlen vagy megalázó büntetések elleni nemzetközi egyezményét, és a Gyermekek jogairól szóló egyezményt. A szlovák büntetőjog bűncselekménynek tartja a kínzást és más embertelen, kegyetlen bánásmódot és a hatalommal való visszaélést, valamint külön büntetéseket szab ki az olyan bűncselekményekre, amelyeket nemzeti, etnikai és faji gyűlölet motivált.

Az Amnesty International arra kéri a szlovák igazságszolgáltatást, hogy biztosítsák a hat roma fiú számára az igazságosságot és a jogorvoslatot.