A szenátusi vizsgálóbizottság jelentése – mely újra felhívja figyelmünket a büntetlenség folyamatos gyakorlatára a „nemzetbiztonság védelme” érdekében elkövetett döbbenetes emberi jogsértések kapcsán – részletesen bemutatja a titkos amerikai börtönök vallatási módszereit – jelentette ki az Amnesty International.

A Szenátus Hírszerzési Bizottsága (SSCI) által kiadott összefoglaló számos részletet szolgáltat arról, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelliegence Agency, CIA) hogyan alkalmazott kínzást vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot többek között a vízbefojtás (waterboarding) és kivégzés imitálását, valamint szexuális erőszakkal való fenyegetést az erőszakkal eltüntetett fogvatartottakkal szemben. A cselekményeket a külföldi „terroristák” titkos börtönökben történő fogva tartása során követték el a 2001. szeptember 11-én (9/11) elkövetett emberiesség elleni bűncselekmény után.

Az összefoglaló jelentés ezen felül számos információt ad a kihallgatási technikákról, a fogva tartás körülményeiről, valamint a fogvatartottak állapotáról, akik „hallucinációtól, paranoiától szenvedtek, továbbá önmagukra veszélyes állapotban voltak és öncsonkítást is megkíséreltek.”

Ez a jelentés még több kegyetlen részlettel szolgál azokról az emberi jogsértésekről, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok hivatalai legmagasabb szinten hagytak jóvá 9/11-et követően. Annak ellenére, hogy sok bizonyíték már évek óta a közvélemény birtokában volt, senkit nem helyeztek vád alá és ítéltek el a CIA tevékenységének jóváhagyása miatt” –hangsúlyozta Erika Guevara Rosas, az Amnesty International amerikai igazgatója.

Az amerikai Igazságügyi Hivatal által lefolytatott, a CIA vallatási módszereit vizsgáló eljárás 2012-ben ért véget, és azt követően sem helyeztek senkit vád alá. Ehhez hasonlóan nem vádoltak meg senkit azért, mert olyan, a vallatásokról készült videofelvételek kerültek megsemmisítésre, amelyek esetleges bizonyítékokat tartalmazhattak nemzetközi jog szerinti bűncselekmények elkövetéséről.

A visszaélések áldozatainak igazságszolgáltatáshoz való jutását az amerikai hatóságok szisztematikusan akadályozták, többek között a nemzetbiztonsági okokra való hivatkozással.

Az összefoglaló jelentésben nyilvánosságra hozott titkosszolgálati dokumentumok, bármennyire is korlátozottak, arra emlékeztetik a világ közvéleményét, hogy az Amerikai Egyesült Államok teljes csődöt mondott, amikor nem vetett véget a kínzások és más kegyetlen bánásmódok elkövetői büntetlenségének. Ez egy figyelemfelhívás az Amerikai Egyesült Államok irányába, hogy hozza nyilvánosságra a teljes igazságot az emberi jogi jogsértésekről, tegye lehetővé az elkövetők elszámoltatását, és szolgáltasson igazságot az áldozatoknak. Ez nem politikai szőrszálhasogatás kérdése, hanem nemzetközi jogi kötelezettség” – jelenttette ki Erika Guevera.

A CIA a kihallgatások során olyan módszereket használt, mint a „waterboarding”, az álkivégzés, a meghosszabbított alvásmegvonás és különböző stresszhelyzetek alkalmazása. a A nemzetközi jog szerint számos cselekmény ezek közül önmagában kínzásnak minősül, míg mások együttesen, hosszú időn keresztül alkalmazva számítanak kínzásnak, legvégül vannak olyanok, amelyek kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak minősülnek. Valamennyi teljes mértékben és kivétel nélkül minden körülmények között tilos. A nemzetközi jog szerint az erőszakos eltűnés is bűncselekménynek minősül.

A teljes SSCI jelentés, mely 6600 oldalból áll, továbbra is szigorúan titkos dokumentumnak minősül. A bizottság szóvivője, Dianne Feinstein szerint a jelentés „részletes adatokat tartalmaz minden fogvatartottról, a fogvatartás körülményeiről, és arról, hogy hogyan hallgatták ki őket.”

Az Amnesty International a teljes jelentés nyilvánosságra hozatalára szólít fel oly módon, hogy a lehető legkevesebb információ maradjon ki belőle, de semmi olyan nem maradhat titokban, ami jogsértések bizonyítékául szolgál.

Jogsértésekben résztvevő más országok

A CIA és más amerikai hatóságok nem egyedül, hanem más országokkal együttműködve jártak el annak érdekében, hogy a terrorista cselekmények elkövetésével vádolt személyeket titkos, nem amerikai börtönökben tartsák fogva és kínozzák meg.

Július 24-én az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy találta, hogy Lengyelország összejátszott az Amerikai Egyesült Államokkal annak érdekében, hogy Stare Kiejkutyban titkos börtönt állítsanak fel, amely 2002 és 2005 között működött. A ügy felpereseit és másokat titkos börtönökben tartották fogva és kínozták meg, míg néhányukat más helyre nem szállították, ahol hasonló visszaéléseknek voltak kitéve.

Az Európai Bíróság 2012-ben elítélte Macedóniát, és megállapította felelősségét a kínzás és erőszakos eltűnés bűnrészességében, aminek Khaled El-Masri volt az áldozata az amerikai őrizetben.

Más európai országok is együttműködtek a CIA-val, így többek között Olaszország, Litvánia, Románia, Svédország és az Egyesült Királyság. 2102-ben és 2013-ban az Európai Parlament felhívta valamennyi érintett tagállamot, hogy vizsgálja ki a műveletek során betöltött szerepét.

Mind az Amerikai Egyesült Államoknak, mind pedig a gyanúsítottak szállításában, fogva tartásában és megkínzásában vele együttműködő országoknak nemzetközi jogi kötelezettsége a nemzetközi jogi bűncselekmények teljes felderítése, beleértve a kínzást és az erőszakos eltűnést is. Ezeknek az országoknak továbbá lehetővé kell tenniük, hogy az áldozatok számára szolgáltassanak igazságot, és hozzák nyilvánosságra a teljes igazságot a műveletek során elkövetett jogsértésekről” – szögezte le Julia Hall, az Amnesty International terrorizmus ellenes és emberi jogi szakértője.

További Információk

Az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága a múlt hónapban aggodalmát fejezte ki az Amerikai Egyesült Államok „folytatólagos

mulasztása miatt, amiért nem vizsgálja ki alaposan a nem amerikai földön őrizetbe vett gyanúsítottakkal szemben elkövetett kínzás és más kegyetlen bánásmód vádját”, valamint sürgette az országot, hogy a „feltételezett elkövetőkkel és bűntársaikkal szemben megfelelő módon emeljenek vádat, beleértve azokat is, akik a parancsot kiadták, továbbá akik jogilag elfedték a kínzásokat.”

Ez az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának áprilisi felszólítását követte. Mindkét bizottság sürgette az Amerikai Egyesült Államokat, hogy vonja vissza a titkosítást, és hozza nyilvánosságra az SSCI teljes jelentését a CIA titkos börtön programjáról.

Az Amnesty International 50 éve harcol a kínzás eltörléséért. Ebben az évben globális kampányt indítottunk annak érdekében, hogy a kormányok fogadjanak el olyan rendelkezéseket, amelyek a kínzással és más kegyetlen bánásmóddal szemben valós biztosítékot nyújtanak. Ezek a biztosítékok többek között magukban foglalják az azonnali ügyvédhez jutás követelményét, valamint a kapcsolattartást a családtagokkal és a bírósággal, a kihallgatások ellenőrzését, a független vizsgálatokat minden fogvatartási helyszínen, a független és hatékony vizsgálatokat a kínzással kapcsolatos vádak kivizsgálása érdekében, a gyanúsítottak vád alá helyezését, és az áldozatoknak nyújtott valós jóvátételt.