Az akció időpontja: 2009. január 11.

 

8:00-8:30 találkozó az irodában (Bp. 1064 Rózsa u. 44.)

9:00 felvonulás indul a Rózsa utca-Andrássy út sarokról a Gtmo-t jelképező rabruhákba beöltöztetett lebegő bábukkal az Amerikai Nagykövetséghez (1054 Bp. Szabadság tér. 12.)

10:00 Nagykövetség elé érkezünk, ahol Simon Kornél színművész felolvassa Jumali al-Dossari, korábbi guantanamoi fogoly versét, és átadjuk követeléseinket a nagykövet asszonynak

 

{flv}egy_kihallgatas_kepei{/flv}

 

A 2001. szeptember 11-i amerikai, illetve más országokban elkövetett terrortámadásokra adott kormányzati reakciók következtében sérültek az emberi jogok. Ez nagyrészt az USA elnöke által vezetett amerikai végrehajtó hatalom által engedélyezett és jóváhagyott irányelvek és gyakorlatok következménye. Az új amerikai elnöknek joga és lehetősége van az okozott sérelmek egy részének enyhítésére.  Felszólítjuk a megválasztott elnököt, hogy

  Zárassa be Guantánamót és vessen véget a törvénytelen fogva tartásnak:

 

        Erősítse meg, hogy az USA végleg bezárja a guantánamói fogolytábort, és a bezárásra tűzzön ki viszonylag rövid határidőt.

        Rendeletben tiltsa meg az amerikai hatóságok által vagy megbízásukból foganatosítható titkos, illetve tartós incommunicado fogva tartást.

        Vonja vissza a 2007. július 20-i rendeletet, amely a CIA-t felhatalmazta a titkos fogva tartási és kihallgatási program folytatására.

        Vonja vissza a 2001. november 13-i elnöki katonai rendeletet a „jogellenes harcosok” fogva tartásáról, a velük való bánásmódról és ügyük tárgyalásáról.

        Szüntesse be a katonai bizottságok által lefolytatott bírósági eljárásokat.

    Hirdessen meg egy tervet, mely szerint azonnal vádat emelnek a guantánamói foglyok ellen, és szövetségi bíróság elé állítják őket, vagy pedig szabadon engedik őket, és gondoskodnak emberi jogaik további védelméről, a tervet pedig megfelelően finanszírozzák.

        Tegye lehetővé, hogy azok a guantánamói foglyok, akik az USÁ-ban szeretnének maradni, mert emberi jogaik hazájukba való visszatérésük esetén súlyosan sérülhetnek, ezt megtehessék, és más kormányokkal együttműködve a többi hasonló helyzetben lévő fogolynak is biztosítsa ezt a védelmi lehetőséget.

        Gondoskodjék róla, hogy az amerikai kormány önkényesen senkit se foszthasson meg szabadságától, ne tagadhassa vagy zavarhassa meg a jogi felülvizsgálatot, és haladéktalanul vessen véget az amerikai kormány ellenkezésének a guantánamói foglyok habeas corpus elv alapján történő hallgatásával és más hasonló helyzetekkel szemben.

 

Szüntesse be a kínzást és egyéb kegyetlen bánásmódokat:

 

         Adjon ki rendeletet arról, hogy az USA semmilyen körülmények között nem folyamodik kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz, amint ezt a nemzetközi jog is előírja.

         Jelentse be, hogy az adminisztráció eljárásaik során nem használ fel kínzással vagy hasonló kegyetlen bánásmóddal kicsikart információt, kivéve a visszaélés állítólagos elkövetője ellen.

         A Kongresszussal elkötelezetten együttműködve vonja vissza az emberi jogi egyezmények ratifikálásakor a kínzással és más kegyetlen bánásmóddal kapcsolatban tett mindenféle jogfenntartást és korlátozó kiegészítést, beleértve a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát és az ENSZ Kínzás elleni egyezményét.

         Rendelje el a kihallgatási technikák, illetve fogva tartási körülmények engedélyezésére vagy jóváhagyására vonatkozó azon jogi vélemények és más dokumentumok titkosításának feloldását, amelyek azt taglalják, hogy ezek a technikák vagy körülmények megfelelnek-e a kínzás vagy egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés amerikai vagy nemzetközi tilalmának.

 

Vessen véget a büntetlenségnek:

 

         Gondoskodjék róla, hogy bűnügyi vizsgálat induljon az amerikai hatóságok által vagy megbízásukból végzett titkos fogva tartási és fogolyátadási programok ügyében.

         Ne tűrje el a nemzetközi jog szerint büntetendő cselekmények, úgymint a foglyokkal szemben alkalmazott kínzás és más kegyetlen bánásmód, illetve az eltüntetés büntetlenségét.

         Gondoskodjék arról, hogy független vizsgálóbizottságot hozzanak létre az USA terrorizmus elleni  háborúja során alkalmazott fogva tartási és kihallgatási technikák részletes feltárására.

         Tegyék közzé mindazok nevét, állampolgárságát, jelenlegi tartózkodási helyét és fogva tartási körülményeit, akik a fogolyátadás vagy a titkos fogva tartási program alanyai voltak.

         Jelentse ki, hogy kormánya dolgozni fog azon, hogy az amerikai hatóságok által esetlegesen elkövetett emberi jogi sérelmek áldozatai jogorvoslathoz és kárpótláshoz jussanak. További információs anyagok a témában:

Tények és adatok Guantánamóról és a titkos fogva tartásról (magyarul): http://amnesty.hu/guantanamo/Guantanamo_tenyek_es_adatok.pdf

További anyagok angolul (timeline, esetek): http://www.amnesty.org/en/for-media/resources/counter-terror-with-justice