Az Amnesty International A tagadás állapotában: Európa szerepe a fogolyszállításban és a titkos fogva tartásban címen közzétett jelentése további információkat közöl arról, hogy mekkora szerepe volt Európának az USA fogolyszállítási és titkos fogvatartási programjaiban, illetve abban, hogy az európai államok továbbra sem hajlandók beismerni vagy kivizsgálni az állampolgáraik által a területükön elkövetett jogsértéseket.

"Európa kormányai tagadnak, és túl sokáig rejtegették az igazságot" - közölte az Amnesty International. "A fogolyszállításokban és a titkos fogvatartásban való részvételük éles ellentétben áll azzal, hogy állításuk szerint a terrorizmus elleni küzdelem felelősségteljes résztvevői."

A jelentés hat esetet emel ki - mely 13 személlyel kapcsolatos -, és részleteket közöl az európai államok részvételéről, ideértve azt, hogy a fogolyszállításban érintett CIA-járatok európai repülőtereket és légtereket használnak a titkos fogvatartási központok, azaz a "fekete területek" befogadására, és összehangolt, egész Európára kiterjedő intézkedésekre szólít fel annak biztosítása érdekében, hogy ezek a jogsértések nem ismétlődnek meg.

Az Európából átadott foglyok közül hatot illegálisan a kubai Guantánamói-öbölben tartanak fogva, egyet pedig Egyiptomban, egy katonai bíróság előtt lefolytatott jogszerûtlen tárgyalást követően. A fogolyszállítások és a titkos fogva tartás Amnesty International által megkérdezett valamennyi áldozata elmondta, hogy kínozták vagy másképpen tanúsítottak rossz bánásmódot vele szemben.

"Ahogy egyre több a bizonyíték arra, hogy Európa partner az USA fogolyszállítási programjában, megerősíti, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a további bûnrészesség elkerülése érdekében" - közölte az Amnesty International.

A szervezet rámutatott, hogy egy állam akkor felelős a nemzetközi jog megsértéséért, ha tudatosan segít egy másik államot az emberi jogok megsértésében. Minden olyan európai szerv, mely tudatosan vett részt a CIA fogolyszállítási vagy fogvatartási programjában, megsértette államának jogi kötelezettségeit, tekintet nélkül arra, hogy aktív vagy passzív szerepet játszott, illetve hogy kormányuk más tagjai engedélyezték-e tevékenységeiket.

"Van egy elszámoltathatósági hiányosság: az emberrablásokért és a jogellenes átszállításokért felelős személyeket még mindig nem vonták felelősségre" - közölte az Amnesty International.

Például a német állampolgárságú Khaled el-Masrit Macedóniában fogták el, majd az USA kezébe került, és Afganisztánba vitték, ahol elmondása szerint titokban fogva tartották, és amerikai ügynökök verték meg és hallgatták ki, illetve egy "Sam" nevû német anyanyelvû kérdezte ki. Az USA ügynökei négy hónap elteltével éjszaka Albániába szállították, egy kihalt vidéki útra vitték, és magára hagyták: "ahogy mentem, attól rettegtem, hogy hátba lőnek és otthagynak holtan." Ehelyett fegyveres albán tisztekkel találkozott, akik feltették egy Németországba menő repülőgépre. Több mint négy év telt el, és még mindig nem kapott hivatalos elismerést fogva tartásáról, kártérítést az elszenvedett jogsértésekért pedig főleg nem. A felelősöket - Európában és az USA-ban - sohasem számoltatták el.
 
"Bár néhány ügyész megkísérli a korábbi jogsértéseket kivizsgálni és biztosítani a felelősségre vonást, az európai kormányok a nemzetbiztonságra és az állami titoktartásra hivatkozva akasztják meg a nyomozásokat."

Az Amnesty International elmondta, hogy amikor az európai családtagok nem tudták, hogy eltûnt rokonukat hol tartják fogva, illetve hogy egyáltalán fogva tartják-e, az európai államok egyes esetekben ténylegesen kihallgattak külföldi börtönökben fogva tartottakat, és sorsukat és hollétüket titokban tartották.

"Ha az európai nyomozók kérdéseket tesznek fel egy fogolynak úgy, hogy tudják, hogy folyamatos fájdalmat és szenvedést él át, akkor azzal bûnrészességet kockáztatnak a kínzásban" - mondta az Amnesty International. "Amikor egy állam nem hajlandó elismerni, hogy eltûnt személyt tartott fogva, vagy nem hajlandó elárulni hollétét, ezzel az eltûnt személy családjának jogait is megsérti."

Az Amnesty International hat pontból álló tervet adott ki a fogolyszállításokban és a titkos fogva tartásban való európai részvétel megszüntetésére, melyben felhívják az államokat, hogy ítéljék el a fogolyszállításokat és a titkos fogva tartást, kezdjenek független vizsgálatot minden olyan esetről, mely európai ügynököket vagy területet érintett, állítsák igazságszolgáltatás elé az elkövetőket, biztosítsák a hírszerző szervek részéről a felügyeletet, tagadják meg a fogvatartottak megfelelő bírói felügyelet nélkül való átszállítását vagy ennek segítését másik államba, és biztosítsanak az áldozatok számára kártérítést.

További ajánlások között szerepel olyan kérés, hogy az európai terület felett átrepülési vagy ott leszállási engedélyt kérő légi jármûvek jelezzék, hogy a fedélzeten található utasok bármelyikét megfosztották-e szabadságától, és ha igen, akkor számoljanak be helyzetükről, illetve a szállítás úticéljáról és jogalapjáról.

Az Amnesty International megismételte, hogy a kormányok kötelesek az emberek terrorcselekményektől való megvédésére, ezt azonban az emberi jogok és a nemzetközi jog érvényesítése mellett kell tenniük. "A fogolyszállítás és a titkos fogva tartás veszélyezteti az ilyen intézkedéseket, mivel korlátozzák az államok képességét a terrorcselekmények elkövetéséért felelős személyek igazságszolgáltatás elé állítására.

"A nyilvánosság megkerülésével tervezett tevékenységek kormánytámogatása gyengíti a jogállamiságot, ami a valódi biztonság alapja" - közölte az Amnesty International.

A tagadás állapotában: Európa szerepe a fogolyszállításban és a titkos fogva tartásban címû jelentés teljes szövege itt érhető el.

A jelentés teljes szövegében említett ügyek közül néhány részletes dokumentációját itt érheti el.