Magyarország legfelsőbb bírói fóruma megállapította, hogy Miskolc város nem csak az ország egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályait sértette meg azáltal, hogy több száz roma lakost kényszerít arra, hogy kiköltözzenek egy általuk hosszú ideje lakott környékről, hanem a lakóhely szabad megválasztásához, a magán és családi élethez, valamint az otthonhoz való jogot is.

ITT ÍRD ALÁ PETÍCIÓNKAT!

Az Amnesty International pozitív fejleményként üdvözli a Kúria 2015. május 13-án a Miskolcon zajló tömeges kényszerkilakoltatások ügyében közzétett döntését. A Számozott utcákban 2014 nyara óta több mint 160 családot fenyegetett a kényszerkilakoltatás. 2015 májusában nagyjábol 30 családról lehet tudni, akik továbbra is a környéken maradtak, és akiket továbbra is fenyeget a kényszerkilakoltatás veszélye.

Gyerekek a Számozott Utcákból

A döntés azt követően született, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz fordult. A NEKI azt a 2014. május 8-án elfogadott önkormányzati rendeletet kifogásolta, amely a szociális bérlakások bérlőinek fizetendő pénzbeli térítésről tartalmazott egy rendelkezést, és volt benne egy csavar. Az alacsony komfortfokozatú lakások bérlői csak akkor lettek volna jogosultak a térítésre, ha azt egy Miskolc közigazgatási határán kívül eső ingatlan vásárlására fordítják. A rendelet továbbá megtiltja, hogy 5 éven belül elidegenítsék az ingatlanokat, ami megnehezíti hogy Miskolcra vagy bárhova máshova költözzenek az érintettek. A NEKI megkeresését követően a Kormányhivatal kérte az önkormányzatot, hogy módosítsa a kérdéses rendelkezést. Ugyanakkor Miskolc 2014. december 18-án úgy döntött, hogy ennek nem tesz eleget. Ennek eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a Kúriához fordult.

Demonstráció a Miskolci Polgármesteri Hivatal előtt

A Kúria azért döntött az önkormányzati rendelet rendelkezésének megsemmisítéséről, mert az a lakhatás biztosítására vonatkozó szabályozásával megsértette a diszkrimináció tilalmát. A rendelet szociális alapon diszkriminál, valamint megsérti a romák magán- és családi élethez, valamint a lakóhely szabad megválasztásához Magyarország Alaptörvényében rögzített jogát. A Kúria megállapította, hogy „törvénysértő az az önkormányzati szabályozás, amely a lakásbérleti jogviszony térítési díj ellenében történő megszüntetését ahhoz köti, hogy a bérlő a település közigazgatási határain kívülre költözzön.”

Bár a Kúria döntése a Miskolci romák kényszerkilakoltatásának csupán egyetlen aspektusát érinti, nevezetesen a jóvátételt, és nem kérdőjelezi meg az önkormányzati döntés egészének a jogszerűségét, mégis egy nagyon fontos üzenetet küld a magyar hatóságoknak. Megerősíti azt, hogy az önkormányzatok önkényesen nem korlátozhatják a lakóhely szabad megválasztásához való jogot, és nem használhatják a térítési díjról szóló rendelkezést arra, hogy „megszabaduljanak” a roma lakosoktól.

Tizedik utca, Miskolc

A pozitív döntés ellenére az Amnesty International aggasztónak találja, hogy Miskolcon – Magyarország nemzetközi és regionális emberi jogi kötelezettségei ellenére – továbbra is a kényszerkilakoltatás veszélye fenyegeti a Számozott utcák ott maradt lakóit, valamint a más városrészekben élőket. Nem minden lakos számára ajánlottak jóvátételt, aminek eredményeként a hajléktalanná válás és a nélkülözés veszélye fenyegeti őket. Az Amnesty International továbbra is kiáll a számozott utcák lakóinak jogaiért, azért hogy elérje, jóvátételben részesüljenek mindazok, akiknek a jogait megsértették.

Miskolc polgármesterének írt levelünket ITT találod.