Börtön, mert harcolt a korrupció ellen

Kína, Az akció indult: 2014/11/17, A petíció aktív

A helyi emberi jogi aktivistát, Liu Pinget 2014. június 19-én hat és fél év börtönbüntetésre ítélték „izgatás és tömegzavarás“, „tömeg szervezése nyilvános helyen a közrend megzavarása céljából", valamint „okkult praktikák használata a rendészeti erők tevékenységének aláásása érdekében“ bűncselekmények elkövetése miatt. Elmondása szerint 2013 júniusában az előzetes fogvatartása során megkínozták, valamint megtagadták tőle, hogy megfelelő orvosi ellátáshoz jusson. Jelenleg fellebbez mind a bűnösségének megállapítása, mind pedig a kapott büntetés miatt. Liu Ping lelkiismereti fogoly.

Legfrissebb hírek

2/272015

Újabb részletek Liu Ping állapotáról

Az aktivista komoly fájdalmakra panaszkodik, ráadásul kiderült, hogy a nyugdíját is megvonták tőle. Tovább

12/192014

Liu Pinget meglátogathatta lánya a börtönben

Liu Ping lánya, Liao Minyue első alkalommal látogathatta meg édesanyját a börtönben. Tovább


A Liu Ping elleni vádak politikailag motiváltak és a kínai aktivisták laza hálózatából álló Új Polgárok Mozgalma elleni hadjárat részei. A szervezet célja, hogy hirdesse a kormányzati szervek átláthatóságának és a korrupciós esetek nyilvánosságra hozatalának fontosságát. Ugyan sem a vádirat, sem pedig a bírósági ítélet nem említette név szerint a mozgalmat, Liu Ping egy azok közül a több tucat ember közül, akit azért tartanak fogva és helyeztek vád alá mert tevékenységük az Új Polgárok Mozgalmához köthető.

2013. április 21-én Liu Ping két másik aktivistával közösen szervezett egy demonstrációt azt követelve, hogy a magas rangú állami hivatalnokok hozzák nyilvánosságra vagyonukat, megmutatva a kormány nagyobb átláthatóságának fontosságát. Nem sokkal később a biztonsági szolgálat emberei letartóztatták Liu Pinget szülővárosában, Xinyuban, Jiangxi tartományban.

Liu Pinget és a másik két aktivistát annak ellenére tartották előzetesen fogva több mint hat hónapon keresztül, hogy a kínai büntetőeljárásról szóló törvény alapján legfeljebb három hónap előzetes fogvatartásra lett volna lehetőség. A bírók arra hivatkoztak, hogy az előzetes fogvatartás maximális idejét azért hosszabbították meg, mert az ügyész új vádpontokkal egészítette ki az eredeti vádiratot.

Liu Ping tárgyalását 2013 decemberében a Yushui Körzeti Bíróságon tartották, Jiangxi tartománybeli Xinyu városában. Liu Ping a tárgyaláson azt nyilatkozta, hogy fogvatartása során 2013 júniusában kínzás és más embertelen és megalázó bánásmód áldozata lett. A kihallgatás során egy rendőrnő hajánál fogva felemelte a fejét és egy vasrácshoz ütötte. Egy másik rendőr pedig kicsavarta a csuklóját, hogy vérmintát vehessen tőle.

A bíróság június 17-én , hat hónappal a tárgyalás megtartását követően - és csupán napokkal az ítélethirdetés előtt - súlyosbította a vádat, „jogellenes gyülekezésről” „izgatás és tömegzavarásra” változtatva azt. Ezenfelül a Liu Png védőügyvédjét csupán két nappal az ítélethirdetés előtt tájékoztatták annak időpontjáról, ami sérti azt a jogi követelmény, amely szerint legalább három nappal előre kellett volna a bíróságnak tájékoztatást adnia a tárgyalás napjáról. A védőügyvéd ezért - egyéb bírósági elfoglaltságai miatt - nem lehetetett ott az ítélethirdetéskor.

Az ítéletében a bíróság a szemtanúk tanúvallomásai alapján megalapozottnak találta Liu Ping bűnösségét az „izgatás és tömegzavarás” bűncselekmény elkövetésében. A bíróság szerint 2012 októbere és 2013 áprilisa között Liu Ping sokadmagával „átpolitizált szociális kérdések” megvitatása érdekében összejöveteleket tartott, fotókat posztolt az eseményekről és a résztvevőkről, akik a képeken transzparenseket tartva voltak láthatóak. Ezenfelül Liu Ping az egyik összejövetel során telefoninterjút is adott a külföldi sajtónak. A bíróság azt is megállapította, hogy azzal, hogy 2011. május 11-én egy parkban nyilvános beszédet mondott és szórólapokat osztott az arra járóknak, bűnös „tömeg szervezése nyilvános helyen a közrend megzavarása céljából” bűncselekmény elkövetésében. Azok a bíróság által ismertetett bizonyítékok, amik 2012 áprilisi QQ és Skype beszélgetésekből álltak, a bíróság szerint alátámasztották Liu bűnösségét az „okult praktikák használata a jogbiztonság aláásása érdekében” bűncselekmény elkövetése kapcsán, mivel azokban arról számolt be, hogy egy Falung Gong gyakorlót vád alá helyeztek. Liu Ping következetesen ártatlannak vallotta magát, és azt mondta, hogy ő csupán az őt megillető jogait gyakorolta. Fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen a xinyui Helyi Fellebviteli Emberek Bíróságán , amit azonban augusztus 11-én elutasítottak.

Liu Pinget a Jiangxi tartománybeli Nanchang Női Börtönben tartják fogva, ahol a félelmek szerint nem kapja meg a szükséges orvosi ellátásokat. Nem sokkal azt megelőzően, hogy a rendőrség letartóztatta, átesett egy epehólyag eltávolító műtéten. Fogvatartása során folyamatosan súlyos hasmenéstől és gyomorbántalmaktól szenved, mégsem kap orvosi ellátást. Annak ellenére, hogy lánya, Liao Minyue többször jelezte ezt a problémát a hatóságok felé, továbbra is megtagadják Liu Ping kezelését, ami veszélyezteti az egészségét.

A fentieken túl Liu Ping családtagjainak folyamatos zaklatással kell szembenézniük. Lánya, Liao Minyue számára megtiltották, hogy részt vegyen az ítélethirdetésen, míg Liu Ping édesanyja engedélyét 2014. június 19-én vonták vissza. 2014. június 22-én, Xinyu Városi Önkormányzat Közrendvédelmi Hivatal Ki- és Beutazásért Felelős Osztálya arról tájékoztatta Liao Minyuet, hogy „izgatás és tömegzavarás” vádja miatt nem jogosult az ország elhagyására, és arra kötelezték, hogy szolgáltassa be az útlevelét, máskülönben érvényteleníteni fogják azt. Továbbá az ítélethirdetést követően meglátogatta őket a biztonsági szolgálat egyik munkatársa, hogy figyelmeztesse őket arra, hogy amennyiben nem működnek együtt, előfordulhat, hogy édesanyja nem fogja többé látni Liu Pinget. A zaklatás és megfélemlítés feltételezhetően annak következményeként tudható be, hogy Liao Minyue nyilvánossághoz fordult édesanyja ügyével kapcsolatban. Ezek a példák jól mutatják, hogy manapság milyen következményekkel szembenézniük az üldözött aktivisták családjainak.

Háttér

Liu Ping tevékenysége

Liu Ping azt követően kezdett el aktivistaként tevékenykedni, hogy arra kényszerítették a munkahelyén, az állami tulajdonban lévő Vas és Acél Művekben, hogy 45 évesen nyugdíjba menjen. Ő és más nyugdíjba vonulók tiltakozó petíciókat nyújtottak be Xinyuban és Pekingben az előtti nyugdíjazás és a nem megfelelő mértékű nyugdíj miatt.Sokan támogatták, amiért kiállt kényszernyugdíjazottak jogai mellett.

2011-ben Liu Ping független jelöltként próbált meg képviselői helyet szerezni a Yushui körzetbeli Emberek Kongresszusában. Különböző akadályokkal és zaklatással kellett szembenéznie, amikor megpróbált elindulni a választásokon. Beszámolók tanúsága szerint a helyi hatóságok követték, megzavarták a kampányát, beidézték kihallgatásra, önkényesen elzárták, megfélemlítették a támogatóit és kikapcsolták az elektromos áramot a házánál. Végül a helyi hatóságok kizárták a választáson induló jelöltek közül.

Az elmúlt évek során számos emberi jogi területen tevékenykedett. A korrupcióellenes harc valamint az átláthatóság előmozdítása érdekében kifejtett tevékenysége részeként 2012 óta megpróbálta arra ösztönözni a Kommunista Párt tagjait, hogy hozzák nyilvánosságra vagyonukat. Emiatt számos alkalommal megfélemlítették, megverték és jogellenesen fogva tartották.

Új Polgárok Mozgalma

A 2012 májusában megjelent a „Kínának szüksége van az Új Polgárok Mozgalmára“ című cikkében egy ismert jogvédő, Xu Zhiyong, az Új Polgárok Mozgalmát egy békés kulturális, szociális és politikai kampányként írja le. Olyan tevékenységeken való részvételre buzdította az embereket, mint például az Új Polgárok Lelke online és utcai terjesztése, az Új Polgári Felelősségvállalás gyakorlása a korrupció elutasításával valamint a társadalom érdekében való tevékenykedéssel; részvétel a civil társadalomban, összejövetelek tartása politikai kérdések megvitatása érdekében, elesettek segítése, összefogás a munka elosztása és koordinálása érdekében.

A Kínai Emberi Jogi Jogvédők civil szervezet szerint 2013 márciusa és 2014. augusztus elseje között nagyjából 70, a mozgalomhoz köthető személyt tartóztattak le vagy vittek el. Ezek közül a személyek közül 44 embert tartóztattak le hivatalosan eddig, és további 33 személyt vádoltak meg és/vagy tartottak tárgyalást az ügyükben.

Jogvédők

Jogvédők egyedül vagy másokkal közösen az emberi jogok terjesztése és védelme érdekében dolgoznak. Mindenek felett azzal azonosítják őket, amit tesznek, nem pedig a szakmájukkal vagy tudományos címeikkel.

A jogvédők fontos szerepet töltenek be minden társadalomban az alapvető emberi jogsértések feltárásában, nyilvánosságra hozatalában, valamint annak elérésében, hogy az áldozatok számára igazságot szolgáltassanak. Ezt a szerepet az ENSZ hivatalosan is elismeri az Emberi Jogi Jogvédők Nyilatkozatában, amely arra kötelezi az államokat, hogy speciális védelmet biztosítsanak a jogvédők számára, hogy tevékenységüket békésen folytathassák.

Kínában a civil társadalom, különös tekintettel a weiquan (jogvédő) mozgalomra, folyamatosan növekszik. Történik mindez annak ellenére, hogy azok a jogvédők, akik jogsértéseket próbálnak meg jelenteni, politikailag érzékeny témákat bolygatnak vagy tüntetéseket próbálnak szervezni az ügyük mellé, súlyos hatósági üldöztetéssel néznek szembe.

Tisztességtelen bírósági eljárások

A tisztességes tárgyaláshoz való jog az emberi jogi jogrendszer egyik sarokköve. Ezt a jogot számos nemzetközi jogi dokumentum is magában foglalja , így többek között az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Genfi Konvenciók és a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma.

A tisztességes tárgyaláshoz való jog nemzetközi standardjainak gyakori megsértését jelenti Kínában többek között az azonnali jogi képviselet hiánya, az ártatlanság vélelmének hiánya, a bíróság politikai befolyásolása, valamint a kínzás során megszerzett bizonyítékok felhasználhatósága az eljárásban. Sok tárgyalásra titokban kerül sor, a családtagokat és védőügyvédeket vagy csak nagyon rövid határidővel, vagy egyáltalán nem tájékoztatják a tárgyalás időpontjáról.

Jogellenes gyülekezés

A „jogellenes gyülekezés" vádja (Kínai Büntetőtörvénykönyv 296. §) olyan elkövetőkkel szemben alkalmazható, akik úgy tartanak gyülekezést, felvonulást, demonstrációt, hogy azt nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jelentik be; a bejelentést követően azt a hatóságok nem hagyják jóvá; illetve nem a hatóságok által jóváhagyott helyszínen és útvonalon tartják; a rendezvény kezdő és befejező időpontja nem felel meg az előzetesen engedélyezettnek vagy pedig a hatóság felszólítására nem oszlanak fel, amivel súlyosan veszélyeztetik a társadalmi rendet. A rendezvény szervezéséért közvetlenül felelős személy 5 évig terjedő, nem csökkenthető idejű börtönbüntetésre, bűnügyi őrizetbe vételre, valamint politikai jogainak korlátozására vagy megvonására büntethető.

Tömeg szervezése nyilvános helyen a közrend megzavarása céljából

A „tömeg szervezése nyilvános helyen a közrend megzavarása céljából“ vádja (Kínai Büntetőtörvénykönyv 291. §) olyan elkövetőkkel szemben alkalmazható, akik azért szerveznek gyülekezést, hogy megzavarják a rendet vasútállomásokon vagy buszpályaudvarokon, rakpartokon, polgári repülőtereken, piacokon, parkokban, színházakban, mozikban, kiállító termekben, sportpályákon vagy más nyilvános helyen, vagy akiknek a magatartása akadályozza vagy veszélyezteti a forgalmat, akadályozza az állam közbiztonsági szakembereinek a jogszabályban meghatározott tevékenységének végrehajtását. Súlyos következmények esetén a szervező akár öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Izgatás és tömegzavarás

Az „izgatás és tömegzavarás“ (Kínai Büntetőtörvénykönyv 291. §) bűncselekmény elkövetésének vádjával az elkövető akár őt évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető, amennyiben cselekménye olyan zavarkeltést valósít meg, ami közrend súlyos következményekkel járó megzavarásához vezet, így például köz- vagy magántulajdon erőszakos elvétele, követelése, rongálása, megsemmisítése vagy elfoglalása; vagy nyilvános helyen kelt zavart, amely ott súlyos következményekkel jár. Amennyiben az elkövető másokat is rávesz a bűncselekmény elkövetésére, vagy folytatólagosan követi el azt és ezáltal súlyosan veszélyezteti a közrendet, tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ami azonban öt évnél nem lehet kevesebb.

Minden eset

Szólítsd fel online:

További információt kérek az új esetekről e-mailen vagy SMS-ben

Aláírásod feldolgozás alatt, kérlek várj...

Támogathatod az ügyet üzenet küldésével e-mailben továbbá postán.

Mutasd a petíciót, amelyeket kiküldünk.

Petíció címzettje(i):

  • Xi Jinping: Elnök, Az Állami Tanács Hivatala

Követeljük:

  • Engedjék azonnal szabadon Liu Pinget, akit azért börtönöztek be és kínoztak meg, mert a véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való jogát gyakorolta;
  • Biztosítsák Liu Pingnek az orvosi vizsgálatot, valamint hozzáférést a számára szükséges orvosi ellátáshoz;
  • Biztosítsák, hogy fogva tartása során Liu Ping ne legyen kitéve kínzásnak vagy más megalázó bánásmódnak, hogy hozzáférjen a saját maga által választott jogi segítséghez, szükséges orvosi ellátáshoz, valamint, hogy kapcsolatot tarthasson a családjával.

Ez az oldal sütiket (cookies) használ, hogy javítson a felhasználói élményen. Tudj meg többet... Rendben