×

Az online petíció szövege Szólítsd fel az Alapvető Jogok Biztosát, hogy
Alapvető Jogok Biztosa
Dr. Székely László
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nádor u 22.
Budapest 1051
Magyarország


Tisztelt Biztos Úr!

Magyarország 2015. szeptember 15-én pengés szögesdrót kerítéssel lezárta déli, Szerbiával közös határát, hogy megakadályozza a területéhez való hozzáférést a menekültek ezrei számára. Ugyanezen a napon a Büntető Törvénykönyv (Btk.) és A menedékjogról szóló törvény (Met.) módosításai is hatályba léptek. Az új szabályok többek között tartalmazzák az “illegális határátlépés” bűncselekménnyé nyilvánítását (határzár tiltott átlépése), amelyet alapesetben akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetni lehet, illetve az úgynevezett tranzitzónák kialakítását, amelyekbe egy gyorsított eljárás során napi pár embert engednek csak be.

Egy korábbi módosítás értelmében, amely augusztus 1-én lépett hatályba, Szerbia biztonságos harmadik országnak minősül, ezért Magyarországnak lehetősége van, hogy minden olyan nemzetközi védelemre szoruló ember kérelmét elutasítsa, aki Szerbia felől érkezik. Magyarország nem teheti meg, hogy nem vállalja a felelősséget egy megfelelő és hatékony menekültügyi eljárás lefolytatására, és nem teheti meg, hogy nem nyújt nemzetközi védelmet az olyan harmadik országok felől érkezőknek, mint Szerbia, ahol a menekültügyi rendszer hatástalan és nem garantálja a nemzetközi védelemhez való hozzáférést. Ezenfelül a szerb befogadó állomásokon uralkodó körülmények további emberi jogsértések veszélyeinek teszik ki a menekülteket és menedékkérőket.

A Btk. és a Met. módosításai drasztikusan csökkentik a menekültek és menedékkérők hozzáférését egy megfelelő és hatékony, egyéni elbíráláson alapuló menekültügyi eljáráshoz és a nemzetközi védelemhez. Ezért Magyarország megsérti a nemzetközi kötelezettségeit, köztük a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. Genfi Egyezményt is.

A fentiek miatt határozottan kérem, hogy éljen az Alaptörvény 24. cikkének (2) e) pontjában biztosított jogával és kezdeményezze a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát.

Tisztelettel:
Bezárás