×

Az online petíció szövege Szólítsd fel a kínai hatóságokat
Director
Li Xin
Chengdu City Detention Centre
Zhengyilu, Anjing Zhen
Pi Xian, Chengdu Shi, Sichuan Sheng
People’s Republic of China


Tisztelt Igazgató Úr,

Azért fordulok Önhöz, mert Li Yingqiangot, az Early Rain Covenant egyházi csoport tagja – egyházi közössége több másik tagjával együtt – 2018. december 11. óta tartják jogellenesen van fogva Csengtu börtönében “felbújtó magatartás és bajkeverés” gyanúja miatt. Értesülésem szerint a Li Yingqiang ellen felhozott vádak csupán azon alapulnak, hogy Li Yingqiang és egyháza más tagjai korábban elköteleződésüket fejezték ki a vallásszabadség védelme mellett, és ennek megfelelően elutasították az egyházuk állami regisztrációját. Li Yingqianggal letartóztatása óta nem lehet kapcsolatba lépni, és az őt megillető jogi képviseletet és tisztességes eljárást sem garantálják számára.

A fentiekre tekintettel - amennyiben nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték arra nézve, hogy Li Yingqiang nemzetközileg is elismert bűncselekményt követett el, és amennyiben nem garantálnak számára nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, tisztességes eljárást, úgy kérem hogy gondoskodjon Li Yingqiang feltétel nélküli és és azonnali hatályú szabadon bocsátásáról. Felhívom továbbá, hogy garantálják, hogy Li Yingqiang ne legyen kitéve kínzásnak vagy bántalmazásnak a fogvatartása alatt, továbbá hogy késedelem nélkül felvehesse a kapcsolatot a választása szerinti jogi képviselővel és családjával.

Tisztelettel,
Bezárás