Az Amnesty International Magyarország Alapszabályának módosítását kezdeményeztük az idei éves Taggyűlésünkön április 25-én, melynek hátterében a hatályos Ptk-nak való megfeleltetés állt. A Fővárosi Törvényszéknek benyújtott változtatási kérelmünkre válaszként további változtatásokat kért tőlünk a Fővárosi Törvényszék. Ezek alapján elvégeztük a szükséges módosításokat, és most szeretnénk azokat elfogadtatni a tagsággal.

RENDES TAGGYŰLÉS

Időpont: 2015. szeptember 1., kedd, 18:00

Helyszín: az Amnesty International Magyarország irodája (1064 Budapest, Rózsa u. 44., 2/4.)

Amennyiben azonban az eredetileg meghirdetett Taggyűlés nem határozatképes (a tagság több mint a fele nem jelenik meg), úgy 15 napon belül megismételt Taggyűlést kell összehívni, amely az eredeti napirendi pontokba felvett kérdések tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

MEGISMÉTELT RENDES TAGGYŰLÉS

Időpont: 2015. szeptember 1., kedd, 18:30

Helyszín: Amnesty International Magyarország irodája, 1064 Budapest, Rózsa u. 44., 2/4., 15-ös kapucsengő

Várunk téged Taggyűlésünkre, melynek mindösszesen egy napirendi pontja lesz:

Napirend-tervezet:

18:00 – 18:30, Rendes Taggyűlés – regisztráció (amely a megfelelő taglétszám hiányában érvénytelennek tekinthető, ebben az esetben a Megismételt Taggyűlés időpontja érvényes.)

18:30 – 18:45, A Megismételt Rendes Taggyűlés megnyitása, ügyrend és napirend elfogadása.

18:45 – 19:30, A Fővárosi Törvényszék 13.Pk.61.515/1990/69 számú végzésében foglaltaknak megfelelően az Alapszabály vonatkozó pontjaira tett változtatási javaslatok elfogadása.

19:30, A Taggyűlés lezárása.

További információk: https://www.amnesty.hu/szervezeti-hirek 

Részvételi szándékodat itt tudod jelezni.