Emberi jogok és a koronavírus

Minden, a COVID-19 járvány kezelésén dolgozó kormányzati és más szereplőnek kötelessége biztosítani, hogy a nemzetközi emberi jogi sztenderdeknek megfelelő válságkezelési lépéseket tesznek azért, hogy a legjobban óvják a közegészséget, és támogassák azokat az embereket, akikre a legveszélyesebb a világjárvány.

Ez az állásfoglalás a járvány kezelésének emberi jogi aspektusait és kihívásait vizsgálja – különös tekintettel a COVID-19 járványra adott állami válaszokra – a járvány terjedésének különböző időszakaiban, illetve (2) összefoglalja, hogy mely emberi jogi kötelezettségeket kell szem előtt tartaniuk a kormányoknak, mely emberi jogi alapelvek érvényesek a járvány idejére is, illetve mely emberi jogi normákat és szabályokat kell a járványra adott válaszoknak szem előtt tartaniuk. 

Összefoglaljuk azokat az emberi jogi aggályokat, amelyekre a járványügyi intézkedések, például a karantén, az utazási korlátozások vagy tilalmak a legnagyobb hatással vannak, valamint számba vesszük, hogy milyen megelőző védelmi intézkedésekre köteles az állam és miként kell biztosítani az ezekhez való megfizethető hozzáférést, a társadalombiztosítási juttatásokat és a dolgozók jogait hogyan kell védeni, továbbá milyen módon lehet megelőzni a megbélyegzést és a hátrányos megkülönböztetést, valamint miként kell biztosítani az egészségügyben dolgozók védelmét. Bemutatjuk az államok közti nemzetközi együttműködési kötelezettséget és segítségnyújtást, valamint a járvány utáni talpra állás lehetőségeit.