KIK VAGYUNK?

Az Amnesty International (AI) egy nemzetközi szervezet, amely az emberi jogok elismertetéséért küzd. Olyan világot szeretnénk, ahol minden egyes emberre egyenlően vonatkoznak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, és más nemzetközi emberi jogi megállapodásokban leírt jogok. Az AI független demokratikus szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma. Szervezetünk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól független, tőlük pénzt nem fogad el. Az emberi jogok elfogulatlan védelmét ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül tesszük, és az általunk védett személyek nézeteivel nem foglalkozunk – kivéve, ha azon nézetek erőszakra uszítanak, amelyet elutasítunk. Az AI kutatásokat végez, amely alapján ajánlásokat fogalmaz meg az emberi jogi sérelmek megszüntetésére, és azokat lobbizást és sajtómunkát is magában foglaló kampányok segítségével igyekszik érvényesíteni a hatóságoknál, kormányoknál és más döntéshozóknál.

A KEZDETEK

Az Amnesty International világméretű emberi jogi mozgalmát 1961-ben egy angol ügyvéd, Peter Benenson és barátai indították el. Petert annyira felháborította, hogy Portugáliában két diákot csak azért börtönöztek be, mert a szabadságra koccintottak, hogy azonnal levelet írt a portugál hatóságoknak a diákok szabadon bocsátása érdekében, és erre buzdította ismerőseit is. Mire az Observer című angol lapban megjelent cikke „Az elfelejtett foglyok” címmel, addigra levelek áradata érkezett a világ kormányaihoz a lelkiismereti foglyok elengedése érdekében.

Többek között a magyar Mindszenty bíborosért is írtak leveleket. A gyertya lángja fellobbant, hogy fénye rávilágítson a világ legsötétebb pontjaira, biztosítva ezáltal, hogy a kínzás, a kivégzések, az illegális bebörtönzések, egyes közösségek hátrányos megkülönböztetése, és semmilyen más jogsérelem ne maradjon titokban a világ előtt. Számos országban önkéntes csoportok alakultak, a levélíró kampányból világméretű mozgalom lett.

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG

Az Amnesty International Magyarország (AI Magyarország) a nemzetközi AI mozgalom része, munkája szorosan kapcsolódik a nemzetközi kampányokhoz. A magyar szervezet feladatának tekinti azt is, hogy egyes magyarországi emberi jogi problémákkal kapcsolatban szót emeljen és fellépjen, ezáltal hozzájárulva a magyarországi emberi jogi helyzet javításához. Az AI Magyarországon egyesületi formában működik. Központi szervei a közgyűlés, valamint a tagok által megválasztott elnökség, az ellenőrző testület, és az iroda. Társadalmi bázisát több száz tagja, támogatója, valamit aktivistái, és az általuk formált csoportok alkotják.